Lees ook

  • ‘Als je goed personeel wilt, hoort daar beoordelen bij’

    De meeste scholen en besturen hebben de gesprekken­cyclus prima op orde. Tenminste, zolang de focus op het heden of de toekomst ligt. Maar beoordelen hoe een leraar de afgelopen tijd heeft gefunctioneerd, en daar ook consequenties aan verbinden, daar zien sommige directeuren tegenop. Het slechten van deze drempel is een van de doelen van de nieuwe leergang ‘Stimulerend beoordelen, gespreksvoering in een breed perspectief’ die volgend jaar van start gaat bij het AVS Centrum Educatief...

  • Verwachte stijging formele gesprekken op scholen blijft uit

    Beloning en loopbaan wel vaker informeel onderwerp van gesprekKortere salarislijnen, functiemix en de Lerarenbeurs hebben ertoe geleid dat leidinggevenden en medewerkers in het primair en voortgezet onderwijs formele gesprekken belangrijker zijn gaan vinden. Een verwachte...

  • Verwachte stijging formele gesprekken op scholen blijft uit

    Beloning en loopbaan wel vaker informeel onderwerp van gesprekKortere salarislijnen, functiemix en de Lerarenbeurs hebben ertoe geleid dat leidinggevenden en medewerkers in het primair en voortgezet onderwijs formele gesprekken belangrijker zijn gaan vinden. Een verwachte sterkere inzet van gesprekken over functioneren, loopbaan- en persoonlijke ontwikkeling is echter niet gebeurd. Wel praten leidinggevenden en medewerkers - informeel - vaker dan enkele jaren terug over loopbaanontwikkeling en...

Al het nieuws over beoordelen en functioneren