Lees ook

 • Sociale partners maken afspraak over arbeidsmarkttoelage vso met uitstroomprofiel vervolgonderwijs

  Met het convenant aanpak lerarentekort van 1 november 2019, heeft het kabinet structureel geld vrijgemaakt voor de beloning van leraren die lesgeven in het voortgezet speciaal onderwijs aan leerlingen met het uitstroomprofiel vervolgonderwijs. Het doel is om het salarisverschil tussen de vso-leraren die werken met leerlingen met uitstroomprofiel vervolgonderwijs en hun collega’s die het vergelijkbare werk doen in het reguliere voortgezet onderwijs, te verminderen. De PO-Raad en de vakbonden...

 • Inschaling leidinggevenden in Dyademagazine in strijd met CAO PO

  Een artikel eerder dit schooljaar in Dyademagazine beschrijft drie mogelijkheden om eventuele scheve verhoudingen in de beloning tussen leraren en leidinggevenden recht te trekken. De eerstgenoemde oplossing is leidinggevenden te benoemen in een L-schaal die hoger is dan de L-schaal van de leraren in het team. Deze oplossing is echter in strijd met de CAO PO. De AVS heeft hierover contact gehad met Dyade. Het betreffende artikel in Dyademagazine nummer 9 (september 2018) is geschreven door...

 • ‘Een leraar die er bovenuit steekt beloon je’

  Gelijke monniken, gelijke kappen was lang de dominante cultuur in het onderwijs. Iedere leraar is gelijk, de organisatie is plat georganiseerd en een veelzijdige carrière was niet weggelegd voor onderwijsmensen. Dat is langzaam aan het veranderen door de functiemix en het professioneel organiseren van de gesprekkencyclus. De functiemix leidt tot een voorzichtige omslag in de beoordelingscultuur, er mag uitgegaan worden van ongelijkheid. Maar tegelijkertijd wordt de gesprekkencyclus nog vaak...

Al het nieuws over beloningsbeleid

Veelgestelde vragen: Vragen

 • Is de beloningsleidraad ook van toepassing op directeuren en rectoren van scholen met een traditioneel bestuur?

  Nee, de leidraad geldt alleen voor bestuurders die deel uitmaken van een College van Bestuur dat onder toezicht staat van een Raad van Toezicht. Op deze bestuurders is in de regel niet de CAO VO van toepassing. Zij hebben een eigen arbeidsvoorwaardenpakket, inclusief een eigen salarisregeling. Zij onderhandelen daarover met de Raad van Toezicht. De leidraad is bedoeld om wildgroei van de slarissen van bestuurder te voorkomen.

  Voor de leden van het onderwijsmanagement in het voortzet onderwijs gelden de salarisbepalingen zoals die zijn opgenomen in hoofdstuk 12 van de CAO VO.