Lees ook

  • Project ‘Van bekwaam naar bevoegd’ gestart

    Begin november startte het project ‘Van bekwaam naar bevoegd’. Hiermee worden in twee jaar honderd nu nog on(der)bevoegde maar bekwame leraren opgeleid en begeleid naar een bevoegdheid. Doel is om in gezamenlijkheid te werken aan oplossingen voor het lerarentekort en het bevoegdhedenvraagstuk. In samenwerking met diverse lerarenopleidingen worden maatwerktrajecten opgezet die recht doen aan de reeds verworven kennis en competenties van de betreffende leraren. Door het ‘behandelen’ van...

  • Nieuwe beleidsregel bekwaamheidserkenning

    Het ministerie van OCW heeft een nieuwe beleidsregel ‘Ontheffing benoembaarheidsvereisten en bekwaamheidserkenning vo’ gepubliceerd. In de nieuwe beleidsregel, die geldt per 1 oktober 2016, staat beschreven wanneer leraren hiervoor in aanmerking komen en wat ze moeten aanleveren bij het doen van een aanvraag. Leraren kunnen wegens diverse redenen geen lerarenopleiding hebben gevolgd. Persoonlijke omstandigheden kunnen het volgen van een lerarenopleiding verhinderen, maar ook zijn er voor...