Lees ook

 • ‘270 miljoen voor arbeidsvoorwaarden leerkrachten is structureel’

  De extra 270 miljoen euro voor de arbeidsvoorwaarden van leerkrachten in het primair onderwijs is structureel. Dat bevestigt de regering in een reactie op Kamervragen over de onderwijsbegroting voor 2018. Hoewel het extra bedrag van 270 miljoen euro in de begroting voor 2018 wordt genoemd, betekent dat niet dat het in de jaren daarna niet meer beschikbaar is. “In de eerste suppletoire begroting van het ministerie van OCW over 2018, die uiterlijk op 1 juni aan de Tweede Kamer wordt...

 • Inzet AVS voor volgende cao vastgesteld

  Alle AVS-leden hebben tussen september 2016 en januari 2017 in regionale bijeenkomsten hun inbreng voor een nieuwe cao kunnen benoemen. Ook de AVS-commissie Arbeidvoorwaarden & Personeelsbeleid en de ledenraad hebben hierover gesproken. Tot slot hebben bestuur, directeur en adviseurs van de AVS zich over de inhoudelijke thema’s gebogen. Op 21 januari 2017 heeft het bestuur de inzet voor een volgende cao voor het primair onderwijs vastgesteld. Op hoofdlijn gaat het om enkele thema’s die...

 • Commissie Arbeidsvoorwaarden & Personeelsbeleid positief over voortgang cao-overleg

  De Commissie Arbeidsvoorwaarden en Personeelsbeleid (A&P) van de AVS is op 24 januari 2014 bijeen geweest om te spreken over de ontwikkelingen en voortgang aangaande de nieuwe CAO PO 2014. De gesprekken tussen de sociale partners, de PO-Raad en de vakbonden - waaronder de AVS - verlopen in een goede, harmonieuze sfeer. Eerst wordt bekeken waar de partijen zich in elkaars standpunten kunnen vinden. Daarna worden de onderhandelingspunten gedefinieerd. In de bijeenkomst van de Commissie A&P is...

Al het nieuws over arbeidsvoorwaarden

Veelgestelde vragen: Vragen

 • Hoe is de inning van de sectorale arbeidsmiddelen PO en GOVAK-middelen geregeld?

  In het kader van de decentralisatie van de arbeidsvoorwaardenmiddelen door het ministerie van OCW zijn ook afspraken gemaakt over de inning van de sectorale arbeidsmarktmiddelen primair onderwijs en de Govak-middelen.

  De vergoeding voor deze middelen werd tot 1 januari 2018 rechtstreeks door het ministerie vergoed aan de Stichting Financiering Structureel Vakbondsverlof Onderwijs (SFSVO) en de Stichting Arbeidsmarktplatform primair onderwijs (Appo).
  Vanaf genoemde datum worden de gelden voor genoemde middelen door het ministerie van OCW gestort in de lumpsumvergoeding en is het aan genoemde instellingen de taak deze gelden te innen.
  Om een en ander te realiseren is de kop-cao Arbeidsmarktmiddelen po en G.O. en Vakbondsfaciliteiten afgesloten. Deze kop-cao is in februari 2019 geactualiseerd.
  Aan het APG is de opdracht verstrekt deze middelen te innen.
  Met ingang van 1 januari 2022 zal de inning van de gelden door WW+ plaatsvinden.
  De kop-cao Arbeidsmarktmiddelen po en G.O. en Vakbondsfaciliteiten is hieronder te downloaden.

  Downloads