Lees ook

  • ‘Onze school staat of valt met deze prachtige panden’

    Onderwijs in een monumentaal gebouw: voor- en nadelen “Onze school bestaat uit vier panden die allemaal uit een andere eeuw komen,” zegt Brian Groot, directeur van de Haanstraschool in Leiden, vol trots. “De oudste is uit 1630 en de jongste staat achter de drie oude panden en komt uit de twintigste eeuw. Die kun je vanaf de straatkant niet zien.” Met straatkant bedoelt Groot eigenlijk grachtkant, want de Haanstraschool is gehuisvest aan Rapenburg, de bekendste gracht van Leiden. Zo...

  • 5 miljoen om scholen te verduurzamen

    Het Nationaal Energiebespaarfonds start, in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, met een pilot om scholen financieel te helpen hun schoolgebouw te verduurzamen: de Scholen Energiebespaarlening. Voor deze laagrentende leningen is 5 miljoen beschikbaar. De meeste gebouwen van basis- en middelbare scholen zijn nog niet voorzien van zonnepanelen of op een andere manier verduurzaamd. Met de Scholen Energiebespaarlening kunnen schoolbesturen tegen een...