Lees ook

 • Betere informatie richting ouders over vrijwillige ouderbijdrage

  Een kwart van de ouders is bang dat hun kind uitgesloten wordt van extra activiteiten, als ze de ouderbijdrage niet betalen. Ook denken ze dat ze het moeten motiveren als ze niet kunnen of willen betalen. Kansengelijkheid is niet alleen een kwestie van goed onderwijs: minister Wiersma roept scholen op ouders beter voor te lichten over de vrijwillige ouderbijdrage. De angst van ouders is ongegrond, want alle leerlingen moeten volgens de wet sowieso mee kunnen doen aan extra activiteiten...

 • Nieuwe wet vrijwillige ouderbijdrage per 1 augustus 2021

  Op 1 augustus 2021 treedt op het gebied van de vrijwillige ouderbijdrage een aangescherpte wetgeving in werking. De wijziging houdt in dat alle leerlingen moeten mee kunnen doen met activiteiten die de school organiseert, ook als ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet kunnen of willen betalen. Daarnaast worden scholen verplicht dit expliciet te vermelden in de schoolgids. Eerder mochten scholen de leerlingen van wie de ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet betaalden een kosteloos...

 • Eerste Kamer neemt wetsvoorstel vrijwillige ouderbijdrage aan

  Leerlingen mogen nooit uitgesloten worden van activiteiten die de school organiseert, ook als ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet kunnen betalen. De Eerste Kamer nam op 7 juli de initiatiefwet van GroenLinks en SP aan, die dit regelt. Met de nieuwe wet worden de bestaande afspraken in het primair onderwijs wettelijk verankerd.In de wet staat dat als ouders de bijdrage niet kunnen betalen, dit niet mag “leiden tot uitsluiting van een leerling van een activiteit of het opleggen van een...

Al het nieuws over vrijwillige ouderbijdrage

Veelgestelde vragen: Vragen

 • Welke regels gelden voor de ouderbijdragen bij tussenschoolse opvang (TSO)?

  Ouders betalen een bijdrage voor de kosten van het overblijven en van het eten. Dit is wettelijk vastgelegd. De school mag bepalen hoe hoog die bijdrage is. De oudergeleding van de medezeggenschapsraad moet met het bedrag instemmen.

  Op scholen met een continurooster moeten alle leerlingen tijdens de middagpauze op school blijven. De school is ook op dat moment verantwoordelijk voor het toezicht op de leerlingen. Het onderwijspersoneel verzorgt het toezicht in de middagpauze. Er is dan dus geen sprake van tussenschoolse opvang. Ouders hoeven dan ook geen overblijfbijdrage te betalen. Wel mag er een vrijwillige bijdrage in de kosten worden gevraagd.

 • Welke regels gelden bij de vrijwillige ouderbijdrage

  Op 1 augustus 2021 treedt op het gebied van de vrijwillige ouderbijdrage een aangescherpte wetgeving in werking. De wijziging houdt in dat alle leerlingen moeten mee kunnen doen met activiteiten die de school organiseert, ook als ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet kunnen of willen betalen. Daarnaast worden scholen verplicht dit expliciet te vermelden in de schoolgids.

  Eerder mochten scholen de leerlingen van wie de ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet betaalden een kosteloos alternatief aanbieden voor de extra activiteiten buiten het verplichte schoolprogramma. Dit is vanaf 1 augustus 2021 niet langer toegestaan. Scholen mogen geen kinderen meer uitsluiten van extra activiteiten die de school aanbiedt als ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet kunnen of willen betalen. Voorbeelden zijn schoolreisjes en langdurige extra activiteiten, zoals aanvullend sportaanbod of dans- en muzieklessen en extra onderwijsprogramma’s zoals bij het tweetalig onderwijs. Het wetsvoorstel regelt ook dat scholen per 1 augustus 2021 expliciet in de schoolgids moeten vermelden dat het niet betalen van de vrijwillige ouderbijdrage niet leidt tot het uitsluiten van leerlingen van deelname aan activiteiten.

  Het ministerie van OCW heeft de brochure “Wetgeving over de vrijwillige ouderbijdrage 1 augustus 2021” uitgebracht, waarin wordt aangegeven wanneer wel een ouderbijdrage mag worden gevraagd.

  Zie voor meer informatie:

  https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/financiering-onderwijs/private-bijdragen-in-het-onderwijs

  Download de brochure (PDF)