Lees ook

 • Wees er snel bij: subsidies basisvaardigheden weer beschikbaar!

  Op vrijdag 24 maart publiceerde OCW twee subsidieregelingen: Subsidieregeling verbetering basisvaardigheden voor scholen 2023 Subsidieregeling verbetering basisvaardigheden voor prioriteitsscholen 2023 Vanaf maandag 27 maart kunnen scholen die daarvoor in aanmerkingen willen komen, de subsidie aanvragen. 14 april is de sluitingsdag voor aanvragen. Gelijktijdig wordt de wijzigingsregeling gepubliceerd: de bestedingstermijn van de reeds lopende subsidie verbetering...

 • Nieuwe subsidieregeling voor schoolleiders po van buiten het onderwijs

  De AVS is blij met deze nieuwe subsidieregeling. Zij-instromers zijn hard nodig voor het schoolleiderstekort. Vanaf 1 september 2022 kunnen besturen van po-scholen in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de kosten van de opleiding en de begeleiding van schoolleiders van buiten het onderwijs. Het aanvraagformulier voor de subsidieregeling is (let op!) pas vanaf 1 september via deze link te vinden. Doel van de regeling Zowel in het coalitieakkoord als in het Onderwijsakkoord...

 • Subsidieregeling verbetering basisvaardigheden

  Minister Wiersma van Onderwijs kondigde enige tijd geleden aan dat hij wil dat scholen inzetten op de zogenoemde basisvaardigheden (rekenen, taal, burgerschap en digitale geletterdheid) en stelt nu een forse subsidie ter beschikking voor scholen die hiermee aan de slag willen gaan. De subsidie komt beschikbaar voor de schooljaren 2022-2023 en 2023-2024 en komt in twee varianten: een basissubsidie en een aanvullende subsidie in combinatie met ondersteuning vanuit een basisteam. Vooralsnog...

Al het nieuws over subsidieregelingen

Veelgestelde vragen: Vragen

 • Hoe zit het precies met de voortzetting van de regeling Loonkostensubsidie onderwijsondersteunend personeel?

  Er komen bij de AVS Helpdesk veel vragen binnen over de voortzetting van de regeling Loonkostensubsidie onderwijsondersteunend personeel. Deze regeling, die tot stand is gekomen in het convenant Leerkracht van Nederland, loopt in zijn huidige vorm af op 1 augustus 2012. De minister heeft in een brief aan schoolbesturen die gebruik maken van de regeling laten weten dat de regeling tot 1 augustus 2015 wordt verlengd. Wel is in dezelfde brief aangegeven dat een korting op de subsidie zal worden toegepast van 17 procent. Deze korting vloeit voort uit de afspraken die gemaakt zijn in het regeerakkoord. Dit betekent dat het bestuur een hogere eigen bijdrage moet leveren. Het dilemma hierbij is of het bestuur na 1 augustus 2012 voldoende middelen heeft om de functie in stand te houden. Deeltijdontslag is namelijk niet mogelijk. Bij het niet in stand houden van de functie, zal het personeelslid in het risicodragend deel van de formatie (RDDF) geplaatst moeten worden. Eventueel zal het (bestuurs)- formatieplan moeten worden aangepast. Hiervoor moet dan nog vóór de laatste schooldag instemming verkregen worden van de personeelsgeleding van de (G)MR. In de brief wordt ook meegedeeld dat het de bedoeling is dat vanaf 1 augustus 2015 het budget dat hiermee gemoeid is zal worden toegevoegd aan het lumpsumbudget voor alle scholen. Scholen hoeven dan niet meer te voldoen aan de voorwaarden die nu gelden om in aanmerking te komen voor deze subsidie. Volgens minister Van Bijsterveldt hebben scholen hiermee voldoende tijd om te anticiperen op het feit dat het budget vanaf 2015 over alle scholen verdeeld zal worden.