Veelgestelde vragen: Vragen

 • Welke drempelbedragen gelden er?

  Elke 2 jaar worden de drempelbedragen bij Europees aanbesteden opnieuw vastgesteld. De nieuwe drempelbedragen voor Europese aanbestedingen zijn bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie van 19 december 2017 (Pb EU L 337). Deze nieuwe drempelbedragen gelden vanaf 1 januari 2018 en zijn, zoals gebruikelijk, vastgesteld voor een periode van twee jaar.

  Hieronder een overzicht. De bedragen zijn excl. BTW.

  De gewijzigde drempelbedragen zullen gelden vanaf 1 januari 2018 tot en met 31 december 2019. De nieuwe drempelbedragen zijn:

  Klassieke overheid: Richtlijn 2014/24/EU

  Werken € 5.548.000
  Leveringen en diensten voor centrale overheid € 144.000
  Leveringen en diensten voor decentrale overheid € 221.000
  Overheidsopdrachten voor sociale en andere specifieke diensten € 750.000
  Prijsvragen voor centrale overheid € 144.000
  Prijsvragen voor decentrale overheid € 221.000
  Voor meer dan 50% door aanbestedende diensten gesubsidieerde werken € 5.548.000
  Voor meer dan 50% door aanbestedende diensten gesubsidieerde diensten die verband houden met werken € 221.000

  Concessieopdrachten: Richtlijn 2014/23/EU

  Concessieovereenkomsten voor (openbare) werken € 5.548.000
  Dienstenconcessies € 5.548.000

  Speciale sectorbedrijven: Richtlijn 2014/25/EU

  Werken € 5.548.000
  Leveringen en diensten € 443.000
  Opdrachten voor sociale en andere specifieke diensten € 1.000.000