Lees ook

  • Definitieve regelingen bekostiging personeel en ondersteuning leerlingen gepubliceerd

    Op 30 augustus zijn de definitieve regelingen bekostiging personeel PO en vaststelling bedragen voor ondersteuning van leerlingen in PO en VO (2021-2022 en 2022-2023) gepubliceerd in de Staatscourant. Deze informatie is vooral van belang voor besturen, maar is ook interessant voor directeuren. Op de website van de PO-Raad vind je alle informatie. Belangrijk om te weten: vanaf 1 januari 2023 worden scholen per kalenderjaar bekostigd. In de regeling 2022-2023 worden prijzen en bedragen voor...

  • Allerhande wetgeving o.a. Verzamelwet OCW 2022

    Onlangs werd in het Staatsblad 2022-117 het besluit van 11 maart 2022 gepubliceerd, “houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Verzamelwet OCW 2022 en van enkele onderdelen van artikel II van de Wet van 20 mei 2020 tot wijziging van diverse onderwijswetten door het wijzigen van de systematiek van het in aanmerking brengen voor bekostiging van nieuwe openbare en bijzondere scholen zodat er meer ruimte is voor een nieuw onderwijsaanbod (Wet meer ruimte voor nieuwe...

  • Regeling materiële bekostiging primair onderwijs (pve’s) 2022 gepubliceerd

    Op 8 oktober 2021 heeft demissionair minister Slob van Onderwijs de Regeling vaststelling programma’s van eisen basisonderwijs en (v)so en bekostiging materiële instandhouding samenwerkingsverbanden PO en VO 2022 bekendgemaakt. De algemene prijsverhoging is vastgesteld op 3,01 procent.De bedragen van de programma’s van eisen voor het jaar 2022 zijn aangepast op basis van:- de werkelijke prijsontwikkeling in 2020- de geactualiseerde prijsontwikkeling in 2021- de verwachte prijsontwikkeling...

Al het nieuws over bekostiging van het vo