Zoals vakcentrales over de personele gevolgen van wet- en regelgeving gaan maar niet over ‘de centen’, zo gaan de werkgeversorganisaties over ‘de centen’ maar niet over de arbeidsvoorwaarden. Voor de lobby over bekostigingszaken moeten schoolleiders dus (nog) bij hun besturenorganisaties zijn; de AVS neemt geen deel aan dit overleg.  

Lees ook

  • “Onderwijs heeft betrokken overheid nodig”  

    “Wat het funderend onderwijs nodig heeft, is geen afstandelijke overheid, maar een betrokken overheid die naast alle onderwijsprofessionals staat.” Dat schrijft Onderwijsminister Dennis Wiersma in een brief aan de Tweede Kamer als reactie op het interdepartementaal beleidsonderzoek (IBO) Koersen op kwaliteit en kansengelijkheid (december 2022). Hij wil de aansturing van basis- en middelbare scholen door de Rijksoverheid opnieuw tegen het licht houden in de hoop dat dit...

  • Effecten vereenvoudigde bekostiging zichtbaar. Eenpitters kwetsbaar!

    Per 1 januari 2023 is de vereenvoudiging van de bekostiging van het PO een feit. Veel directeuren zitten nu in de afrondende fase van het opstellen van de schoolbegroting, en op een aantal scholen moet de directeur aan de bak met een bezuinigingsopdracht, naar aanleiding van de vereenvoudigde bekostigingssystematiek. Dat is even slikken…! Herverdeling De vereenvoudiging van de bekostiging is geen bezuinigingsmaatregel; met de vereenvoudiging wordt hetzelfde geld op een andere manier...

  • PO Regeling bekostiging WPO en WEC 2023 gepubliceerd!

    De Regeling bekostiging WPO en WEC 2023 is gepubliceerd. Daarmee is het eindelijk duidelijk op welke bekostiging scholen en besturen in het PO vanaf 1 januari 2023 recht hebben. Per 1 januari 2023 verandert de bekostigingssystematiek. Belangrijke verschillen: onderbouw- en bovenbouwleerlingen gelijk bekostigd;GGL vervalt als factor voor bekostiging;teldatum 1 februari T-1 (dus voor 2023 terugkijken naar 1-2-2022);per kalenderjaar in plaats van per schooljaar. De basisbekostiging...

Al het nieuws over bekostiging van het po