Lees ook

 • AVS spreekt minister over doorstroomtoets

  Minister Paul gaat op korte termijn in gesprek met betrokken partijen, waaronder AVS, om een volledig beeld te krijgen welke zorgen er leven in het primair onderwijs over de planning van de doorstroomtoets medio februari 2024. De minister wil zicht krijgen op de dilemma’s die er zijn rondom de planning van die toets. Met name in het Zuiden van het land zijn er veel reacties gekomen, omdat de doorstroomtoets gepland is in de periode dat het Carnavalsfeest wordt gevierd. De minister...

 • Carnavalsregio’s extra afnameweek doorstroomtoets

  De AVS en de PO-Raad pleiten in een brief aan onderwijsminister Mariëlle Paul voor het toevoegen van een extra afnameweek aan de afnameperiode voor de doorstroomtoets. Beide organisaties ontvingen vele signalen uit het zuiden van het land dat de doorstroomtoets en carnaval op school zich niet laten combineren. Zowel de doorstroomtoets als carnaval/vastelaovend zijn belangrijke momenten voor leerlingen en hun ouders. Uit de leerlingen wordt bijvoorbeeld een prins en prinses met adjudanten...

 • Denk mee met vernieuwde kerndoelen

  SLO-congres op dinsdag 10 oktober Op dinsdag 10 oktober is het landelijke congres van SLO rondom de actualisatie van de kerndoelen. Schoolleiders PO en VO zijn bij dit congres van harte uitgenodigd om mee te denken over het beproeven van de kerndoelen in de praktijk en het verder uitwerken van de leerlijnen bij de kerndoelen Nederlandse Taal en Rekenen.   Het meewerken aan de actualisatie geeft je als schoolorganisatie een kans om integraal de kwaliteit van je onderwijskundig...

Al het nieuws over onderwijs

Veelgestelde vragen: Vragen

 • Mag een onbevoegde leerkracht muziekles geven in het primair onderwijs? En welke regels zijn er voor het inzetten van gastdocenten?

  Personen die geen onderwijsbevoegdheid voor het primair onderwijs (pabo) of voortgezet onderwijs (lerarenopleiding) hebben, mogen géén (muziek)onderwijs op de basisschool geven. Dit is expliciet vastgelegd in de Wet op het primair onderwijs (WPO). Dit geldt daarmee ook voor mensen met de opleiding Gehrelsmuziekeducatie. Deze opleiding voldoet niet aan de bevoegdheidseisen. Mensen met een opleiding van Algemene Muzikale Vorming (AMV) en de opleiding Docent muziek (voorheen Schoolmuziek) zijn wel bevoegd.

  Voor vakleerkrachten muziek geldt dat zij in ieder geval de bevoegdheid voor het primair of voortgezet onderwijs moeten hebben, eventueel aangevuld met eerder genoemde opleidingen. Wie vóór 1 augustus 2006 de opleiding docent muziek heeft behaald is bevoegd, de docerend musicus is niet bevoegd.

  Gastdocenten

  De WPO en de WEC hebben geen regelgeving voor gastdocentschappen in het onderwijs. Binnen het primair onderwijs en de expertisecentra blijft de reguliere leerkracht volledig verantwoordelijk. Hij of zij kan af en toe of met enige regelmaat wel een gast uitnodigen in de klas.

 • Mogen scholen met groepen leerlingen een buitenlandse reis maken?

  Scholen mogen met hun leerlingen op schoolreis, schoolkamp of excursie. Volg voor het vervoer de
  regels en adviezen die daarvoor gelden, bijvoorbeeld het advies om buiten de spits te reizen. Volg
  de regels op die op die bestemming gehanteerd worden. Voor buitenlandse reizen en reisadviezen
  kan meer informatie worden gevonden op www.nederlandwereldwijd.nl.

  Verder moet rekening gehouden met de maatregelen in het servicedocument voortgezet onderwijs,
  zoals de afstandsmaatregel tussen leraren en leerlingen. Dit geldt ook voor ouders die meegaan op
  een buitenlands reis of schoolreis/excursie. Ouders die kinderen vervoeren in een personenauto
  zijn niet verplicht om een mondkapje op te zetten.

 • Mogen scholen bepaalde groepen (zoals niet-immune leerlingen) uitsluiten van deelname aan een buitenlandse reis?

  Nee. Leerlingen kunnen niet worden uitgesloten van een buitenlandse reis die wordt gemaakt als
  invulling van de onderwijstijd, met als enige reden dat ze geen bewijs van immuniteit kunnen laten
  zien. Wel moet de leerling zich conformeren aan de regels van het reisverkeer, en aan de regels in
  het betreffende land.

  Als het voor het verrichten van activiteiten in dat land noodzakelijk is om een negatieve testuitslag
  te laten zien, dan stelt de school de leerling in de gelegenheid om zich te laten testen. Het kan
  noodzakelijk zijn om het reisprogramma daarop aan te passen. Wanneer een (groep) leerling(en)
  zich frequent moet laten testen, en daardoor onderdelen van het programma niet kan bijwonen,
  mag de school in het programma differentiëren. De school blijft gedurende de reis verantwoordelijk
  voor de leerling, ook als deze onverhoopt besmet raakt en in quarantaine moet.

  Het is belangrijk dat de reis zoveel mogelijk inclusief wordt georganiseerd. Dat wil zeggen dat in
  elke excursie of buitenlandse reis zo veel mogelijk wordt vermeden dat leerlingen niet (volledig)
  kunnen deelnemen omdat zij niet-gevaccineerd zijn of geen testen wensen te ondergaan.

 • Hoe zit het met de privacy van de leerling om aan te geven of deze wel/niet gevaccineerd is voor een buitenlandse reis?

  Voor de school is het praktisch onmogelijk om een verantwoorde buitenlandse reis op te zetten
  zonder daarbij op een bepaalde manier inzichtelijk te hebben wie een geldig coronabewijs kan laten
  zien (bijvoorbeeld een vaccinatiebewijs).

  Zij kan daarom vooraf aan de leerlingen vragen of zij vrijwillig aan de school kenbaar willen maken
  of zij over een geldig en voor de reis geschikt coronabewijs beschikken. De leerling is hier echter
  niet toe verplicht. Als blijkt dat de leerling niet over een geldig en voor de reis geschikt
  coronabewijs beschikt of kan beschikken, of als een leerling daar geen informatie over wil
  verschaffen, kan deze niet voldoen aan de reisregels en kan de leerling niet mee.

  De school kan ook voorafgaand aan de reis aan leerlingen vragen of het bij hen nodig is om zich te
  laten testen in het buitenland. De leerling mag dit vrijwillig aangeven, maar is daar niet toe
  verplicht. Wanneer de leerling zich niet wil laten testen – of niet wil doorgeven of er al dan niet
  getest moet worden – is niet zeker of kan worden voldaan aan de regels in dat betreffende land.
  De leerling kan dan niet mee op de reis. Het is van belang dat de school hier helder over
  communiceert richting de leerling en de ouders/verzorgers.

 • Moet de school de kosten van de testen in het buitenland betalen wanneer de leerling geen bewijs van immuniteit kan laten zien tijdens een buitenlandse reis?

  De kosten van het testen zijn onderdeel van de invulling van het onderwijsprogramma (de reis).
  Dit geldt ook voor de test die noodzakelijk is voor de reis naar het buitenland. De school mag
  vragen of (ouders/verzorgers van) leerlingen een vrijwillige bijdrage leveren voor deze kosten,
  maar de leerling mag niet worden uitgesloten van (onderdelen van de) buitenlandse reis wanneer
  er geen bijdrage wordt geleverd.

 • Moet de school een verplicht alternatief onderwijsaanbod bieden voor leerlingen die tijdens een buitenlandse reis in quarantaine moeten?

  Als een reis niet onder verantwoordelijkheid van de school plaatsvindt, maar bijvoorbeeld op
  initiatief van een individuele leraar of een groepje leerlingen in de vakantie, is de
  onderwijswetgeving niet op de reis van toepassing. Men mag in dergelijke gevallen zelf beslissen
  wie er mee gaat en wie niet. Uiteraard blijven de algemeen geldende coronaregels ook in dit geval
  wel van toepassing, en dient men zich te houden aan de voorschriften die gelden op de plaats van
  bestemming.

 • Moet de school een verplicht alternatief onderwijsaanbod bieden voor leerlingen die niet mee gaan met een buitenlandse reis?

  Bijvoorbeeld als gevolg van ziekte of quarantaine

  Als een reis niet onder verantwoordelijkheid van de school plaatsvindt, maar bijvoorbeeld op
  initiatief van een individuele leraar of een groepje leerlingen in de vakantie, is de
  onderwijswetgeving niet op de reis van toepassing. Men mag in dergelijke gevallen zelf beslissen
  wie er mee gaat en wie niet. Uiteraard blijven de algemeen geldende coronaregels ook in dit geval
  wel van toepassing, en dient men zich te houden aan de voorschriften die gelden op de plaats van
  bestemming.

 • Wat als een buitenlandse reis niet onder onderwijstijd plaatsvindt (zoals een wintersportreis)?

  Als een reis niet onder verantwoordelijkheid van de school plaatsvindt, maar bijvoorbeeld op
  initiatief van een individuele leraar of een groepje leerlingen in de vakantie, is de
  onderwijswetgeving niet op de reis van toepassing. Men mag in dergelijke gevallen zelf beslissen
  wie er mee gaat en wie niet. Uiteraard blijven de algemeen geldende coronaregels ook in dit geval
  wel van toepassing, en dient men zich te houden aan de voorschriften die gelden op de plaats van
  bestemming.