Management

Nieuws

Al het nieuws over management

Veelgestelde vragen

 • Welke bedragen zijn beschikbaar voor de directievoering?

  Bij de AVS Helpdesk komen regelmatig vragen binnen over de bekostiging van de directievoering. Er is inderdaad veel onduidelijkheid over de beschikbare bedragen voor hiervoor. Hieronder alle beschikbare middelen voor de directievoering op een rijtje:

  Normbedrag directeur
  basisonderwijs: € 74.893,14
  speciaal basisonderwijs: € 80.748,39
  speciaal (voortgezet) onderwijs: € 80.737,15

  Toeslagen directie
  • basisonderwijs:
  basisonderwijs:
  < 97 leerlingen € 19.677,86
  > 97 leerlingen € 36.791,72 (inclusief € 2.564 directietoeslag*)

  • speciaal basisonderwijs:
  < 99 leerlingen € 20.311,06
  > 99 leerlingen € 38.241,12 (inclusief t 2.381 directietoeslag*)

  • speciaal (voortgezet) onderwijs:
  so of vso 1 – 49 leerlingen € 22.437,09
  so of vso 50 leerlingen of meer € 42.390,18

  • so-vso:
  1 – 49 leerlingen € 42.390,18
  50 leerlingen of meer € 62.343,27

  • MG (meervoudig gehandicapt) so of vso:
  1 – 49 leerlingen € 42.390,18
  50 leerlingen of meer € 42.390,18

  • MG so-vso:
  1 – 49 leerlingen € 42.390,18
  50 leerlingen of meer € 62.343,27

  In deze bedragen is de directietoeslag van € 2.484* verwerkt.

  Kleine scholentoeslag (basisonderwijs)
  De kleine scholentoeslag is primair ingevoerd om onder andere de ambulante tijd voor de directie van kleine scholen te bekostigen. De bekostiging is afhankelijk van het aantal leerlingen. Het maximum aantal leerlingen voor de toeslag is 145. De vergoeding bedraagt het bedrag dat gelijk is aan de uitkomst van de berekening:
  € 11.050,84 minus (het aantal leerlingen vermenigvuldigd met € 76,23).

  Convenant beloning schoolleider primair onderwijs
  In 2004 is het Convenant schoolleiding afgesloten. Voor scholen met minder dan 195 leerlingen wordt jaarlijks een bedrag via het budget personeels- en arbeidsmarktbeleid beschikbaar gesteld. Voor 2013/2014 is het bedrag t 4.896.
  * Zie artikel 6.29a in de CAO PO 2013.