Bestuur

Als we de vraag zouden stellen wat de belangrijkste functie is voor een groot zeeschip, zou u dan meteen ‘de ontwerper’ als antwoord geven? En toch is de bestuurder van een educatieve instelling vooral belangrijk als ontwerper en minder als degene die het stuur in handen heeft. Bestuurlijk leidinggeven is vooral strategisch denken en handelen.

Nieuws