Bestuur en management

Hier vind je praktische informatie over bestuursvormen, DGO, management, medezeggenschap, verhouding bestuur-management. Er komen onderwerpen aanbod als: Wat zijn de valkuilen bij het voeren van DGO, hoe zet je een medezeggenschapsraad op, welke bestuursvormen zijn er binnen het primair onderwijs mogelijk, waar moet je op letten als je als éénpitter overweegt om te gaan samenwerken en meer. Bestuurlijke schaalvergroting, meer autonomie, de-regulering en invoering van lumpsumbekostiging; het zijn allemaal ontwikkelingen die zorgen voor een veranderende verhouding en verdeling van taken en bevoegdheden tussen – zoals we dat nu nog noemen - : bestuur en management. Daarnaast vind je hier links naar andere websites met praktische informatie over bestuur en management.

Beleid
Bestuur
Bestuursvormen
Cross-mentoring
Interim-management
Management
Medezeggenschap
Ondernemerschap
Opbrengstgericht leiderschap
Opbrengstgericht werken
Policy Governance®
Schaalvergroting
Toekomstgericht leiderschap
Verhouding bestuur en management