WMS-congres 2024 Nieuwegein

Op 6 november 2024 vindt het 18e WMS-congres plaats met als titel: ‘De kracht van medezeggenschap’. Het congres vindt plaats in het NBC Congrescentrum in Nieuwegein.

Elk jaar organiseert Stichting Onderwijsgeschillen het WMS-congres. Het congres is bestemd voor leden van de (G)MR’s, besturen en schoolleiders. Het is een dag vol inspirerende workshops voor iedereen die betrokken is bij medezeggenschap. Dé plek voor ontmoeting, inspiratie en informatie. De workshops/lezingen worden verzorgd door onder andere de landelijke onderwijsorganisaties en andere relevante organisaties. Ook AVS is vertegenwoordigd.

Medezeggenschap

De Wet medezeggenschap op scholen (Wms) regelt (de inrichting van) de medezeggenschap in het funderend onderwijs en in de samenwerkingsverbanden passend onderwijs. Personeel, ouders en in het voortgezet onderwijs ook leerlingen, kunnen meepraten over en invloed uitoefenen op het beleid van de school. De Wms kent in dat kader rechten en bevoegdheden toe aan (G)MR en aan de ondersteuningsplanraad (OPR) van het samenwerkingsverband.

Programma en inschrijven

Het programma volgt eind juni en inschrijven kan vanaf begin september. Schrijf je nu al vast in bij Buro Bombarie, dan word je op de hoogte gehouden over de inschrijving van het WMS-congres.