Werkveldsessie Sociale partners sector PO

De vakorganisaties en de PO-Raad nodigen  je graag uit om deel te nemen aan een werkveldsessies over de actualisatie van (voorbeeld)functies voor de directie in het primair onderwijs.

Het doel van de werkveldsessie is om een reeks met herkenbare en aansprekende voorbeeldfuncties (c.q. beknopte typeringen van functies) te ontwikkelen en een bijbehorende leeswijzer.

Jouw ervaringen vanuit de praktijk van het onderwijs vinden we belangrijk. De eerste werkveldsessie richt zich op het verzamelen van informatie over de directiefunctie. In de tweede werkveldsessie worden de concepten getoetst. Als je je aanmeldt, is het de bedoeling dat je op de beide werkveldsessies aanwezig kunt zijn.

Meld je aan voor de werkveldsessies om vanuit je werkgeversrol mee te denken over de actualisering van de (voorbeeld)functies.

De werkveldsessies vinden plaats op:

 • Bijeenkomst 1: informatie verzamelen over voorbeeldfuncties en leeswijzer
  • 22 januari 2023
  • 14.00 – 16.30 uur
  • PO Raad Aidadreef 4, 3561 GE Utrecht (ruimte 0.06)
 • Bijeenkomst 2: toetsen van de voorbeeldfuncties en leeswijzer
  • 18 maart 2024
  • 14.00 – 16.30 uur
  • Locatie in Utrecht(nog te bepalen)

Wij vragen je om je in te schrijven vóór 5 januari 2024.

Daarna worden er maximaal 20 deelnemers definitief uitgenodigd voor de werkveldsessies. Daarbij wordt o.a. rekening gehouden met de landelijke spreiding.

Voor je aanmelding ga je naar deze link.

De resultaten van dit traject worden ter beschikking gesteld aan de vakorganisaties en werkgevers (PO-Raad) in het primair onderwijs.

Bij voorbaat dank voor je moeite en deelname.

Namens AVS, CNV Onderwijs, AOB,FNV Overheid, FVOV en PO-Raad