Welke mogelijkheden zijn er om flexibel om te gaan met de invulling en organisatie van de onderwijstijd? Welke vrijheid heeft een school in het verdelen van de onderwijstijd over de week? Wanneer mag een onderwijsassistent voor de klas? En wanneer mag een school of een ouder van vakanties afwijken?

Deze en andere vragen komen aan bod tijdens het webinar, georganiseerd door het ministerie van OCW, over de invulling en organisatie van de onderwijstijd primair onderwijs op woensdagmiddag 3 maart 2021 van 15.30 tot 17.00 uur. De verschillende regels uit de Wet op het primair onderwijs geven een kader voor de onderwijstijd, maar bieden ook ruimte voor een andere organisatie en invulling.

Tijdens dit webinar gaan een inspecteur, een beleidsmedewerker en een schoolleider met elkaar in gesprek over de bestaande ruimte in wet- en regelgeving. Ook gaan ze in op vragen van scholen. Tijdens het webinar kunnen deelnemers hun vragen insturen.

Met het programma Ruimte voor Regie wil het ministerie van OCW de regie van scholen bij de invulling en organisatie van de onderwijstijd vergroten. Tijdens dit webinar wordt meer informatie gegeven, goede voorbeelden gedeeld en knelpunten besproken.

Aanmelden
Je kunt je aanmelden door uiterlijk 24 februari 2021 te mailen naar PO_Ruimte_voor_Regie@minocw.nl. Vermeld hierbij je mailadres en je functie.