Hoe bereik ik wat ik wil in het kader van de nieuwe CAO?

In de nieuwe CAO PO 2019 – 2020 is opgenomen dat elke werkgever verplicht is voor 1 augustus 2020 zijn functiegebouw te actualiseren. Hierbij overweegt de werkgever of nieuwe functiebeschrijvingen nodig zijn. Indien nieuwe functiebeschrijvingen nodig zijn, wordt besloten welke functiebeschrijvingen worden gehanteerd. Dat betekent dat je als schoolleider in de positie komt dat je moet onderhandelen over je arbeidsvoorwaarden en je functiewaardering.

Uitgebreide informatie

Praktische informatie

Sector
Primair onderwijs

Hoeveel dagen duurt deze training?
1 dag

Wanneer vindt deze training plaats?
20 september 2022

Liever op een andere datum? Bekijk de andere data

Waar wordt deze training gegeven?
Bij de AVS Academie in Utrecht.