Een eerste oriëntatie op financiën

Hoe maak je een integrale begroting, inclusief formatie en investeringen, die aansluit op je schoolplan? Om inkomsten en uitgaven in de pas te laten lopen, is het zaak zorgvuldig te begroten/ budgetteren en financieel overzicht te hebben en te houden. Bovendien krijg je inzicht in de mogelijke keuzes die je zelf kunt maken.

Uitgebreide informatie

Voor wie is deze leergang bestemd?
Schoolleiders PO

Sector
Primair onderwijs

Hoeveel dagen duurt deze leergang?
1 dag

Op welke dagen?
13 september 2023

Op een ander moment een leergang starten? Klik hier voor alle startdata.