Onderwijsverbetering door Ontwikkelkracht (Meppel)

In de regiobijeenkomsten die AVS organiseert willen we met schooldirecteuren en middenmanagers in gesprek over hoe we onderwijsonderzoek en de dagelijkse lespraktijk beter met elkaar kunnen verbinden. Kees Theunis en Mireille Dees, beiden van het NRO, nemen je mee in hoe je kennis uit onderzoek kunt vinden om tot doeltreffende aanpakken te komen. Je gaat meteen aan de slag met een vraagstuk dat speelt bij jou op school. Arjen Toet zal namens het programma Ontwikkelkracht de aanwezigen informeren over de mogelijkheden van het programma. Tijdens de regiobijeenkomst is er verder ruimte om met elkaar over deze thema’s het gesprek aan te gaan in de aansluitende lunch.

Ontwikkelkracht ondersteunt schoolleiders en hun teams in het blijvend verbeteren van de onderwijskwaliteit. Schoolteams krijgen de nodige ruimte, tijd en kennis om zelf de regie te nemen over de ontwikkeling van hun onderwijs. De eigen vraag van de school is hierbij het vertrekpunt. Met deze aanpak streven we naar een blijvend effect op de leerprestaties en het werkplezier. Belangrijke elementen in het programma zijn de pijlers onderzoeks- en verbetercultuur en kennisdeling, waarbinnen wordt samengewerkt met partners als Groeikracht, De Transformatieve school en het NRO.


22 mei

Meer informatie

Datum en locatie

Woensdag 22 mei 2024: Reestoeverschool; Jacob Marisstraat 1 7944 EM Meppel bij schoolleider Ronald Kamerman

Tijd

9.30 tot 13.00 uur inclusief lunch

Prijs

AVS leden: € 25,00
Niet leden: € 50,00

Doelgroep

Schooldirecteuren, beleidsmedewerkers schoolbesturen

Over de docenten

Arjen Toet: Onderwijsman met 25 jaar ervaring in en rond het funderend onderwijs, op regionaal en landelijk niveau: als leraar, beleidsadviseur, projectleider, bestuurssecretaris, consultant, accountmanager en tegenwoordig als netwerkmanager. Altijd bezig met de vraag: Wat moeten we met elkaar doen (en ook laten) om leerlingen het best mogelijke onderwijs te kunnen laten krijgen? Wat vraagt dit qua professioneel handelen van de schoolleiding en van de leraren? De juiste dingen doen. Weten wat écht werkt in de eigen schoolcontext. Ambitie en hoge verwachtingen, inzicht en inspiratie, focus, (professionele) ruimte, motivatie en reflectie.

Kees Theunis: Kees heeft 25 jaar gewerkt bij de inspectie van het onderwijs in de sector PO. Eerst als inspecteur en later als MT lid en afdelingshoofd regio Utrecht. Hij zet nu zijn ervaringen in bij het NRO om onderwijskennis en onderwijspraktijk samen te brengen

Mireille Dees heeft bij SCOH den Haag ResearchLab opgezet waarbij binnen de organisatie  onderwijsonderzoek en de onderwijspraktijk samenkomen. Haar huidige baan bij het NRO combineert ze met haar leraarschap Basisonderwijs in Den Haag.

Contactpersoon

Lambert van der Ven

Beleidsadviseur Onderwijskwaliteit & Leiderschap

l.vanderven@avs.nl
030-2361010