Organisator: Ministerie van OCW

Nu het NP Onderwijs een jaar bestaat leeft bij veel scholen de behoefte aan uitwisseling van ervaringen en inspirerende voorbeelden. Omdat we elkaar eindelijk weer fysiek kunnen treffen, organiseert OCW daarom op woensdag 29 juni van 13:00 tot 17:30 uur een dialoogsessie voor schoolleiders en NP Onderwijs-coördinatoren uit het funderend onderwijs.

Tijdens deze sessie geeft Eva Naaijkens, mede-oprichter en schoolleider van de Alan Turingschool te Amsterdam, een inspirerende inleiding. Daarna is het tijd voor dialoog in kleine groepen over de organisatorische kant van het Nationaal Programma Onderwijs. Thema’s die hierbij aan de orde komen zijn het opzetten en actualiseren van het schoolprogramma, het monitoren van gekozen interventies en het afleggen van verantwoording.

Meer informatie over het programma:

https://www.nponderwijs.nl/actueel/activiteiten/2022/06/29/dialoogsessie-np-onderwijs

Aanmelden kan via mailadres nponderwijs@minocw.nl o.v.v. je naam, functie en school.