Een heel andere denkwijze over je eigen taakstelling

Als meerscholendirecteur wordt van je verwacht leider te zijn van twee of meer verschillende basisscholen met hun eigen cultuur en onderwijsconcept. Dat vraagt aan de ene kant strategisch sturen en leidinggeven op afstand, maar aan de andere kant zicht- en herkenbaarheid als leider. Dat vergt een heel andere denkwijze over je eigen taakstelling.

Uitgebreide informatie

Praktische informatie

Voor wie is deze leergang bestemd?
Meerscholendirecteuren in het po

Sector
Primair onderwijs

Hoeveel dagen duurt deze leergang?
1 dag

Waar wordt deze leergang gegeven?
Bij de AVS Academie in Utrecht.