Minder fragmentering en werkdruk, meer samenhang en focus

Soms reageren leraren sceptisch op innovaties. Begrijpelijk, want nieuwe technologische hulpmiddelen en veranderingen in lesmethode kunnen leiden tot meer werkdruk. Gebrek aan samenhang tussen innovaties is vaak de oorzaak.

Uitgebreide informatie

Praktische informatie

Voor wie is deze leergang bestemd?
Deze leergang is bedoeld voor bovenschools leiders, schoolleiders en middenkader van scholen voor primair en voortgezet onderwijs. Dus ook locatieleiders, intern begeleiders en bouwleiders zijn van harte welkom, evenals iedereen die meer wil weten over goed leiderschap in het onderwijs.

Sector
Primair onderwijs en voortgezet onderwijs

Hoeveel dagen duurt deze leergang?
6 eendaagsen

Op welke dagen?
3 november, 26 november 2020, 14 januari,  4 februari,  4 maart en  8 april 2021

Op een ander moment een leergang starten? Klik hier voor alle startdata.

Waar wordt deze leergang gegeven?
Bij de AVS Academie in Utrecht.

Opmerking certificering

De leergang Verbindend Leiderschap van Natuurlijk Leren is gecertificeerd door het Schoolleidersregister PO en is opgenomen in het register in het kader van de herregistratie. Dit is dekkend bevonden voor het professionaliseringsthema ‘Leidinggeven aan verandering’ en kan onderdeel uitmaken van je ontwikkeling op het thema via formeel leren.

In samenwerking met

Download de brochure

Contactpersoon

Vera Ruitenberg
Programmamanager AVS Academie

v.ruitenberg@avs.nl
030-2361010