Maak de omslag naar toekomstgericht leren

Leren van fouten is de eerste stap naar persoonlijke groei. Hoe kun jij toekomstige fouten voorzien en daarvan leren? Van je eigen school een lerende organisatie maken en zo het verschil maken in tijden dat veranderingen in de onderwijssector elkaar in hoog tempo opvolgen?

Uitgebreide informatie

Praktische informatie

Voor wie is deze leergang bestemd?
Deze cursussen zijn bedoeld voor (bovenschoolse) directies en middenkader van scholen voor primair en voortgezet onderwijs. Dus ook locatieleiders, interne begeleiders en bouwleiders zijn van harte welkom. Verder zijn de cursussen bedoeld voor mensen die ambities hebben in de richting van leiderschap. Je kunt individueel inschrijven, je kunt deze cursussen ook op maat laten uitvoeren voor de leidinggevenden van je eigen organisatie.

Sector
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs

Hoeveel dagen duurt deze leergang?
4 keer 1 dag

Op welke dagen?
21 januari,  5 februari, 26 maart en 20 mei 2021

Waar wordt deze leergang gegeven?
Bij de AVS Academie in Utrecht.

Opmerking certificering

Deze leergang is gecertificeerd door het Schoolleidersregister PO en opgenomen in het register in het kader van de herregistratie (formeel leren).

Professionaliseringsthema’s:

  • Persoonlijk leiderschap
  • Visiegestuurd onderwijs

Herregistratiewaarde:

  • 35%

In samenwerking met

Download de brochure

Contactpersoon

Vera Ruitenberg
Programmamanager AVS Academie

v.ruitenberg@avs.nl
030-2361010