Leer alles over menselijk kapitaal, sociaal kapitaal en besluitvormingskapitaal 

Technologische innovaties openen een wereld aan nieuwe lesmogelijkheden. Budgetten, verwachtingen en de publieke opinie veranderen razendsnel. Hoe speel je als schoolleider slim in op deze ontwikkelingen?

Uitgebreide informatie

Praktische informatie

Voor wie is deze leergang bestemd?
Voor (bovenschoolse) directies en middenkader van scholen voor primair en voortgezet onderwijs. Dus ook locatieleiders, interne begeleiders en bouwleiders zijn van harte welkom. Verder zijn de cursussen bedoeld voor mensen die ambities hebben in de richting van leiderschap.

Sector
Primair onderwijs en voortgezet onderwijs

Hoeveel dagen duurt deze leergang?
6 keer 1 dag

Op welke dagen?
12 november, 17 december 2020, 28 januari, 18 maart, 15 april en 27 mei 2021

Op een ander moment een leergang starten? Klik hier voor alle startdata.

Waar wordt deze leergang gegeven?
Bij de AVS Academie in Utrecht.

Opmerking certificering

‘Professioneel kapitaal en Uplifting Leadership’ van Natuurlijk Leren is gecertificeerd door het Schoolleidersregister PO en is opgenomen in het register in het kader van de herregistratie. Dit houdt in dat deze leergang dekkend is bevonden voor het professionaliseringsthema ‘Kennis- en Kwaliteitsontwikkeling’ en onderdeel kan uitmaken van je ontwikkeling op het thema via formeel leren.

In samenwerking met

Download de brochure

Contactpersoon

Vera Ruitenberg
Programmamanager AVS Academie

v.ruitenberg@avs.nl
030-2361010