Breng verdieping aan in jouw persoonlijk leiderschap door het leerproces van de leerling centraal te stellen

Iedere leerling heeft andere talenten, een eigen karakter en achtergrond. Toch krijgt bijna iedereen dezelfde stof en lesmethoden aangeboden. Hoe kun jij het onderwijs beter afstemmen op het individu? Gepersonaliseerd onderwijs doet recht aan verschillen tussen leerlingen en teamleden in de school!

Uitgebreide informatie

Praktische informatie

Voor wie is deze leergang bestemd?
Schoolleiders PO die leiding (willen gaan) geven aan de ontwikkeling van gepersonaliseerd onderwijs in een school of stichting. Schoolleiders met een hoog ambitieniveau die op (zelf)kennisniveau en operationeel niveau willen groeien.

Sector
Primair onderwijs

Hoeveel dagen duurt deze leergang?
5 eendaagsen

Op welke dagen?
10 november (dinsdag), 30 november (maandag), 10 december 2020 (donderdag), 28 januari (donderdag) en 2 maart 2021 (dinsdag)

Op een ander moment een leergang starten? Klik hier voor alle startdata.

Waar wordt deze leergang gegeven?
Bij de AVS Academie in Utrecht.

Inbegrepen bij de kosten
Literatuur en lunch

Opmerking certificering

Deze leergang is gecertificeerd door het Schoolleidersregister PO en opgenomen in het register in het kader van de herregistratie. Dit houdt in dat deze leergang dekkend is bevonden voor de professionaliseringsthema’s ‘persoonlijk leiderschap’ en ‘omgaan met verschillen’ en onderdeel kan uitmaken van je ontwikkeling op het thema via formeel leren.

In samenwerking met

Download de brochure

Contactpersoon

Vera Ruitenberg
Programmamanager AVS Academie

v.ruitenberg@avs.nl
030-2361010