Vanuit praktijkvraagstukken werken aan je eigen professionele groei

De schoolleider is na de leraar de belangrijkste actor om het leren van leerlingen te stimuleren. Schoolleiders doen dat indirect. Door leiding te geven aan het leren van leraren en het ontwikkelen van een krachtige leeromgeving voor alle lerenden in de school dragen ze bij aan onderwijskwaliteit.

 

Uitgebreide informatie

Praktische informatie

Voor wie is deze leergang bestemd?
Schoolleiders en teamleiders PO die graag willen werken aan de ontwikkeling van een lerende school

Sector
Primair onderwijs

Hoeveel dagen duurt deze leergang?
5x 1 dag

Op welke dagen?
7  januari, 27  januari, 12 februari, 16 maart en 12 april 2021

Waar wordt deze leergang gegeven?
Bij de AVS Academie in Utrecht.

 

 

 

Opmerking certificering

Deze leergang is gecertificeerd door het Schoolleidersregister PO en opgenomen in het register in het kader van de herregistratie (formeel leren).

Professionaliseringsthema’s:

  • Persoonlijk leiderschap
  • Verandermanagement
  • Visiegestuurd onderwijs

Herregistratiewaarde:

  • 70%

Download de brochure

 

 

Contactpersoon

Marieke van Leeuwen
Programmamanager AVS Academie

m.vanleeuwen@avs.nl
030-2361010