Leer als ondernemend directeur een IKC op te zetten en te leiden

Als directeur van een Integraal Kindcentrum (IKC) stel je het maatschappelijk belang altijd voorop. Soms dwingen de omstandigheden je om andere keuzes te maken. Hoe geef je leiding aan een centrum waar de belangen van kinderen altijd voorop staan?

Uitgebreide informatie

Praktische informatie

Voor wie is deze leergang bestemd?
Deze leergang is bedoeld voor leidinggevenden die werkzaam zijn in een onderwijs- en/of kinderopvangorganisaties en de integrale functie van directeur IKC ambiëren en professionals die reeds in deze functie werkzaam zijn.

Sector
Primair onderwijs en kinderopvang

Hoeveel dagen duurt deze leergang?
7 eendaagsen, 5 onlinebijeenkomsten en 4 online intervisiebijeenkomsten

Op welke dagen?
27 en 28 oktober (Amersfoort), 24 november (Amersfoort), 25 november  2020 (online), 19 januari 2021 (Amersfoort), 20 januari (online), 2 maart (Wijchen en Uden), 13 april (Amersfoort), 14 april (online), 18 mei (Amsterdam), 19 mei (online) en 22 juni (Amersfoort of Utrecht).De 4 intervisiebijeenkomsten worden in overleg met de deelnemers ingepland.

Op een ander moment een leergang starten? Klik hier voor alle startdata.

Waar wordt deze leergang gegeven?
Amersfoort: Fletcher Hotel
Wijchen: Eromes Marko
Uden: Wijde Wereld
Amsterdam: Microsoft
Utrecht: AVS Academie

Inbegrepen bij de kosten
Literatuur.

Opmerking certificering

Deze leergang is gecertificeerd door het Schoolleidersregister PO en opgenomen in het register in het kader van de herregistratie.
Dit houdt in dat deze leergang dekkend is bevonden voor drie professionaliseringsthema’s, te weten ‘In relatie staan tot de omgeving’ (alle deelthema’s), ‘Leidinggeven aan verandering’ (gehele thema) en ‘Toekomstgericht onderwijs’(gehele thema)
en voor twee deelthema’s, te weten ‘Bedrijfsvoering, financiën en huisvesting’ (uit het thema ‘Regie en Strategie’) en ‘Onderzoeksmatig werken’ (uit het thema ‘Kennis- en kwaliteitsontwikkeling’) en onderdeel kan uitmaken van je ontwikkeling op de thema’s via formeel leren.

In samenwerking met

Download de brochure

Contactpersoon

Vera Ruitenberg
Programmamanager AVS Academie

v.ruitenberg@avs.nl
030-2361010