Verdiepend aan de slag met jouw bestuurlijke leiderschap

Als beginnend bestuurder sta je voor de bijzondere uitdaging om jezelf de bestuurlijke rol in alle facetten eigen te maken. Ben je bestuurder van een kleinere gemeenschap van scholen, dan sta je voor de opgave om met beperktere middelen alle facetten in balans goed in te vullen: intern betrekkelijk dicht bij de onderwijspraktijk en extern in de omgeving van en in samenwerking met bestuurders van (veel) grotere onderwijsorganisaties. In beide situaties zijn er verschillende specifieke vraagstukken die om verdieping vragen. Hoe ben je in deze rol aansprekend én aanspreekbaar?

Uitgebreide informatie

Praktische informatie

Voor wie is deze leergang bestemd?
Voor beginnende bestuurders en bestuurders van kleinere schoolbesturen die samen willen reflecteren en leren, die hun kennis en ervaring willen laten prikkelen door onbevangen nieuwsgierigheid en die elkaar willen ontmoeten, bevragen, inspireren en versterken.

Sector
Primair onderwijs

Hoeveel dagen duurt deze leergang?
2 tweedaagsen, 4 eendaagsen (waarvan 2 dagen begeleide collegiale consultatie in een subgroep), ruimte voor individuele consultatie en tussen de contactdagen zijn er (t)huiswerkopdrachten.

Op welke dagen?
1 november of 3 november (intakegesprek digitaal), 23 november, 24 november 2023, 19 januari, 9 februari, 8 maart of 14 maart (begeleide collegiale consultatie), 18 april of 19 april (begeleide collegiale consultatie), 20 juni, 21 juni 2024

Op een ander moment een leergang starten? Klik hier voor alle startdata.

Locatie?
WICC wageningen (tweedaagse), AVS Utrecht (eendaagse)

In samenwerking met

Download de brochure

Contactpersoon

Dianne FrankeDianne Franke
Programmamanager AVS Academie
d.franke@avs.nl
030-2361010