Systeemdenken in een lerende school

Als leidinggevende moet je adequaat kunnen ingrijpen wanneer nodig. Bijvoorbeeld om verandering in gang te zetten of om conflicten op te lossen. Wil je weten wanneer je wel en niet in actie moet komen? En op welke manier?

Uitgebreide informatie

Praktische informatie

Voor wie is deze leergang bestemd?
Directeur / schoolleider, bovenschools manager / eindverantwoordelijke / bestuurder en pabodocenten. Middenkader: bouwcoördinatoren, adjunct-directeuren,startende schoolleider / directeur.

Sector
Primair onderwijs en voortgezet onderwijs

Hoeveel dagen duurt deze leergang?
4 keer 1 dag

Op welke dagen?
17 november 2020, 22 januari, 9 februari en 11 maart 2021

Op een ander moment een leergang starten? Klik hier voor alle startdata.

Waar wordt deze leergang gegeven?
Bij de AVS Academie in Utrecht.

Opmerking certificering

De Leergang ‘Begrijpen voor ingrijpen: systeemdenken in een lerende school’ van Natuurlijk Leren is gecertificeerd door het Schoolleidersregister PO en is opgenomen in het register in het kader van de herregistratie. Dit houdt in dat deze leergang dekkend is bevonden voor het professionaliseringsthema ‘Toekomstgericht onderwijs’ en onderdeel kan uitmaken van je ontwikkeling op het thema via formeel leren.

In samenwerking met

Download de brochure

Contactpersoon

Vera Ruitenberg
Programmamanager AVS Academie

v.ruitenberg@avs.nl
030-2361010