Welke invloed hebben gendernormen op de sociaal-emotionele ontwikkeling en het schoolsucces van leerlingen? Een moment voor inspiratie, dialoog en uitwisseling van praktijkervaringen over onderwijs waarin de kijk op jongens en meiden bewust (g)een rol speelt. Sprekers en workshops bieden wetenschappelijke en praktische inzichten. Ook is er theater en een panelgesprek met leerlingen. Minister van Engelshoven neemt aanbevelingen in ontvangst