Een eerste oriëntatie op financiën

Hoe maak je een integrale begroting, inclusief formatie en investeringen, die aansluit op je schoolplan? Om inkomsten en uitgaven in de pas te laten lopen, is het zaak zorgvuldig te begroten/ budgetteren en financieel overzicht te hebben en te houden. Bovendien krijg je inzicht in de mogelijke keuzes die je zelf kunt maken.

Uitgebreide informatie

Praktische informatie

Sector
Primair onderwijs

Hoeveel dagen duurt deze training?
1 dag

Waar wordt deze training gegeven?
Bij de AVS Academie in Utrecht.