Loes van Wessum, Associate Lector Leiderschap in Onderwijs en Opvoeding Windesheim Flevoland onderzoekt de wijze waarop leraren, schoolleiders en bestuurders professioneel groeien, gericht op het leren van leerlingen. Welke (bestuurlijke) leiderschapspraktijken dragen bij aan de ontwikkeling van een rijke leeromgeving voor professionals?   

Ze is co-auteur van de boeken Leidinggeven aan een lerende school. Welke vragen heb je vandaag gesteld? en Professionele groei van leraren en andere onderwijsprofessionals. Grip op leren.De volgende thema’s komen in het webinar aan bod: Hoe verleid je jouw team tot leren? Welke leeractiviteiten kunnen leraren ondernemen in de anderhalve meter samenleving? 

Downloads