Peiling

Krijgen (adjunct-)directeuren in het basisonderwijs voldoende waardering? Dat is een vraag die gemoederen al jaren bezighoudt en waarvoor emoties soms hoog oplopen. Want ja, schoolleiders hebben veel op hun bordje liggen, soms (veel) te veel. Een heel aantal vindt dat ze daarvan te weinig terugzien in hun portemonnee.

De AVS heeft aan de CAO tafel afgedwongen dat onderzocht moet worden of het functiewaarderingssysteem dat in het primair onderwijs gebruikt wordt, FUWA PO, wel voldoende recht doet aan de inhoud, complexiteit en verantwoordelijkheid van het werk van de (adjunct-)directeur. Onderzoeksbureau Leeuwendaal heeft dit onderzocht en de resultaten worden begin oktober gepubliceerd. Wij willen daar met deze peiling een eigen beeld naast zetten. Hoeveel schoolleiders zijn daadwerkelijk ontevreden over de waardering en hoe komt dat?

Deze peiling is (inmiddels) gesloten. Dank je wel voor je belangstelling.
Binnenkort vind je op onze website en in Kader de resultaten van deze peiling.