Inschaling in D11?

AVS vindt dat directeurenfuncties minimaal op D12 beschreven en gewaardeerd moeten worden. Niet voor niets heeft de AVS ervoor gezorgd dat de voorbeeldfunctie D11 is geschrapt uit de CAO PO 2022. Een directeur geeft integraal leiding aan de school en is structureel bezig met het ontwikkelen van een meerjarenvisie of meerjarenbeleid en neemt de daarbij behorende besluiten. Deze beleidstaken horen bij een directeur. Een D11 directeursfunctie kan in de ogen van AVS nooit een volwaardige, integraal leidinggevende functie zijn.

Indien jouw functiebeschrijving toch leidt tot inschaling in D11 kan je dit bij de AVS melden middels het meldformulier D11. Je krijgt advies op maat van één van de juristen van AVS. Zij kijken welke schaal passend is bij de beschrijving of bij de structureel opgedragen taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden als deze anders zijn dan beschreven. Daarnaast zal AVS indien je dat op prijs stelt, een brief sturen naar jouw bestuur, waarin gemotiveerd wordt aangegeven dat directiefuncties minimaal op D12-niveau beschreven en gewaardeerd zouden moeten worden.

Het advies van één van de juristen van AVS is voor leden gratis. Niet-leden kunnen een kennismakingslidmaatschap* afsluiten om hiervoor in aanmerking te komen.

Ondanks het standpunt van AVS “Waardering strategische rol directeuren” en het schrappen van de voorbeeldfunctie D11 uit de CAO PO 2022, hebben werkgevers de vrijheid van functievorming. Ook directeuren hebben de vrijheid om hierover te onderhandelen! Werkgevers kunnen en mogen nog steeds zelf functies laten beschrijven en waarderen door een gecertificeerd adviseur (of de reeds geactualiseerde functies in stand laten). Hieruit kan schaal D11 voortkomen. En dat vindt AVS voor een directeursfunctie dus onwenselijk. Een D12 functie is dus niet af te dwingen. Het functieniveau is afhankelijk van de opgedragen taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden.

Let op de zes weken termijn!

Als jij in D11 zit en je wilt advies over een actieplan op maat met hulp van AVS dan is het belangrijk dat je dat op het juiste moment vraagt. Houd altijd de geldende bezwaartermijn in de gaten. Als je bezwaar wilt maken tegen de functiebeschrijving of het inschalingsbesluit van je bestuur, heb je hiervoor namelijk zes weken** de tijd vanaf het moment van het besluit. Vraag onze juristen om advies bij een persoonlijk conflict.

* Met een kennismakingslidmaatschap kan je gratis gebruik maken van dit juridisch advies. Mocht het tot een juridische procedure leiden dan geldt hiervoor een uurtarief.
** Deze termijn is opgenomen in een reglement interne bezwarenprocedure functiewaardering en/of het reglement externe bezwarencommissie functiewaardering.

Meldformulier D11

Adres(Vereist)
DD dash MM dash JJJJ
Sleep bestanden hierheen of
Toegestane bestandstypen: doc, docx, pdf, Max. bestandsgrootte: 256 MB.
  Toevoegen als bijlagen:
  - Functiebeschrijving
  - Inpassingsbesluit
  - Beschrijving van de aan u opgedragen taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden
  - Periode dat deze taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden worden uitgevoerd (indien periode van zes weken na datum besluit is verstreken)
  Wilt je dat het bestuur een brief ontvangt?(Vereist)