Berichten

Aanvraag subsidieregeling Schoolkracht gestart

Sociale partners maken afspraak over arbeidsmarkttoelage vso met uitstroomprofiel vervolgonderwijs

Handen wassen

Aanpassing protocollen per 20 oktober 2020

Update servicedocument Covid-19 van OCW

Protocol VSO aangepast

Handreiking over besmetting met COVID-19 beschikbaar

Protocollen opnieuw aangepast aan de nieuwe richtlijnen

Bij milde klachten kinderen onder 13 jaar: niet testen en gewoon naar school

Beloning voor vso-leraren met leerlingen uitstroomprofiel vervolgonderwijs

Meer onderwijstijd zorgt niet altijd voor betere leerresultaten

AVS: ‘Geef onderwijs voorrang bij testuitslag’