Berichten

Onderwijsraad: verbind Nationaal Programma Onderwijs aan structurele investeringen

Servicedocument voortgezet onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs geactualiseerd

Petra van Haren bij Nieuwsuur over openen v(s)o-scholen

Veel inhoudelijke vragen bij online werkbijeenkomst AVS over Nationaal Programma Onderwijs

Schoolvakantieregeling 2022 – 2025 vastgesteld

Laatste aanvraagperiode subsidie inhaal- en ondersteuningsprogramma’s

Amerikaans onderzoek: goede ventilatie en gebruik mondkapjes heeft effect

Sportiefste vso- en vo-school gekozen

Nieuwe regels schoolexaminering

Middelbare scholen volledig open

Iets meer banen in het onderwijs