Berichten

Samenwerking tussen leraren, leerlingen en ouders is veranderd door afstandsonderwijs

Advies Onderwijsraad: selecteer later en differentieer beter

Vooraankondiging: Advies Onderwijsraad over differentiatie en selectie in onderwijsstelsel

Meldpunt scholensluiting: minder scholen gesloten dan in december

Scholen steeds gezonder ondanks coronasluiting

Nieuwe aanvraagtijdvakken Subsidieregeling inhaal- en ondersteuningsprogramma’s onderwijs 2020 – 2021

Regeling aanvullende bekostiging strategisch personeelsbeleid, begeleiding en verzuim vo

Kinderen willen meer bewegen, variatie en creativiteit

Staat van de Schoolleider aangeboden

Staat van de Schoolleider laat trots en belang van beroep zien

Meisjes en lagere milieus lager eindadvies in coronajaar

Stappenplan en lijst Q&A’s Nationaal Programma Onderwijs bekendgemaakt