Berichten

NRO: vindplaats kennis schoolleider

Schoolleiders maken het verschil waar het gaat om succesvol implementeren van een onderzoeks- en verbetercultuur in de school. AVS zet zich in als ambassadeur om schooldirecteuren kennis te laten maken met programma’s zoals Ontwikkelkracht, waarbinnen kennisdeling een belangrijke rol heeft. Het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek inspireert schoolleiders hierbij. Was jij bij het NRO-congres? ...

Welbevinden essentieel voor schoolleiders

Welbevinden: essentieel voor de schoolleider

Welbevinden van schoolleiders is voor AVS een belangrijk thema. Daarom ontwikkelde zij de Whitepaper ‘Werken vanuit visie & talenten’ over het welbevinden van de schoolleider. Alleen als de schooldirecteur in zijn of haar kracht staat, kan deze de voorwaarden creëren voor het welbevinden van medewerkers en leerlingen. ...

ESHA World café over duurzaamheid

Op woensdag 29 november, 14.30-15.30 uur De internationale schoolleidersorganisatie ESHA, waar AVS mee samenwerkt op internationaal gebied, organiseert een digitaal World Café op woensdagmiddag 19 november. Het actuele thema is: ‘leidinggeven aan duurzaamheid’. Nederlandse deelnemende schoolleiders kunnen in gesprek met Europese collega-directeuren en wisselen ervaringen uit. Vanuit AVS sluit Resi van der Coer, adviseur internationalisering, aan. ...

De schoolleider leest mee!

De kwaliteitswaaier Effectief Onderwijs in Begrijpend Lezen is de afgelopen jaren ontwikkeld door de Kennistafel Effectief Leesonderwijs. Uit onderzoeken kennen we het belang van de rol van de schoolleider in het bevorderen van de onderwijskwaliteit. Op donderdag 7 december vertelt ons lid Linda Pereboom van de Cazimirschool over haar rol in een webinar over dit thema. In dit webinar licht Mirjam Snel, voorzitter van de Kennistafel Effectief Leeswonderwijs, de kenniswaaier toe. Vervolgens...

Masterclass Pedagogisch Leiderschap

Meer informatie

Word jij actiever bij AVS?

Wil jij meer inbreng hebben op actuele onderwerpen in het onderwijs en wat het effect is op het werk van schoolleiders? We zijn op dit moment op zoek naar aanvulling van de AVS-commissie Onderwijs en kwaliteit. Binnen deze commissie bespreken schoolleiders lopende, actuele en toekomstige ontwikkelingen binnen het funderend onderwijs en geven hierover advies aan het bestuur van AVS. Kom jij deze groep versterken? De Academie & Vakvereniging Schoolleiders kent vanaf haar oprichting een...

onderwijsregio

Stevige inzet AVS bij start Onderwijsregio’s

In 2024 gaan er 28 Onderwijsregio’s als voorloper aan de slag om beter in te spelen op de personeelstekorten in de regio. Wat houdt dit precies in? En wat staat er de komende tijd te gebeuren? AVS haakt bij de landelijke beleidstafels over dit onderwerp aan, is betrokken bij de uitvoering in de regio’s en komt met een stevige inzet voor de aanpak van het schoolleiderstekort in de regio’s. Regionaal samenwerken en afspraken maken is van belang om gezamenlijk verantwoordelijkheid te...

Spanningen hanteren in de klas

Op donderdag 16 november organiseert Stichting School & Veiligheid het webinar ‘Spanningen hanteren in de klas’. Het is een actueel thema met name vanwege het Israëlisch-Palestijns conflict, waarover we al eerder berichtten. Is dit thema voor jouw school belangrijk? Meld jezelf en je teamleden dan aan. In het webinar gaat de Stichting School & Veiligheid in gesprek met verschillende experts. Je krijgt praktische tips en handvatten om direct in de klas te kunnen gebruiken. Het...

SchoolleidersVO verbindt

Op dinsdag 7 november ging SchoolleidersVO echt van start met haar eerste najaarsevent in het Christelijk Lyceum Veenendaal. Ongeveer honderd schoolleiders waren bij elkaar om verbinding te zoeken rondom de positionering van de schoolleider in het VO. AVS gaat de verbinding met het platform SchoolleidersVO aan en bezocht deze middag. Jeroen van Grunsven en Ronald Schaefer verbonden de programmaonderdelen in de gastvrije thuisbasis van SchoolleiderVO-voorzitter Karin Wouters. Met een keynote...

Subsidie brugfunctionaris

Vanaf januari 2024 kunnen scholen een subsidie aanvragen voor de inzet van een zogenoemde brugfunctionaris. Het kabinet zet hiervoor structurele middelen in, aldus de minister, maar kiest er helaas toch voor om weer het instrument subsidie in te zetten. Voor het primair onderwijs gaat het om € 40,3 miljoen en voor het voortgezet onderwijs om € 11,5 miljoen. ...

mobiel

Landelijke mobieltjesafspraak: AVS sluit aan

AVS en de PO-Raad sluiten zich aan bij de landelijke afspraak die mobiele telefoons en devices uit het klaslokaal weert. Uit een ledenpeiling van beide verenigingen blijkt dat schoolleiders en bestuurders vinden dat ook het basisonderwijs zich achter de afspraak moet scharen.    Op basisscholen zijn binnenkort mobiele telefoons en andere devices niet meer welkom in de klas, tenzij ze educatief worden gebruikt tijdens de les. Het is aan de scholen om te bepalen wat educatief...

Handreiking aanwezigheidsbeleid

Vorig jaar schreven we al over de plannen van de minister om scholen te laten toewerken naar aanwezigheidsbeleid in plaats van verzuimbeleid. Voor scholen die hiermee alvast aan de slag willen, heeft Ingrado een handreiking geschreven en een checklist opgesteld (zie downloads). De handreiking bestaat uit drie delen. Het eerste deel bestaat uit een theoretische onderbouwing van het belang van aanwezigheid van leerlingen op de school. Vervolgens krijg je tips en aanbevelingen om tot een goede...