Berichten

Regionale aanpak gevolgen leerlingendaling vo ‘complex’

Subsidieregeling regionale aanpak personeelstekort onderwijs 2020 en 2021 gewijzigd

Eerder afgewezen aanvragen Lerarenbeurs toch toegewezen

Premie ABP 2022 naar verwachting verhoogd

Cross-mentoring: zonder wederzijds vertrouwen in de relatie kun je niks leren

Start nieuwe schooljaar funderend onderwijs

Kinderen achter een laptop (Hans Roggen)

Hoe kan je Google Workspace for Education blijven gebruiken?

Tweede brief aan gemeenten over het Nationaal Programma Onderwijs

Regelingen bekostiging exploitatiekosten en gpl-bedragen 2021 – VO

Lerarentekort bij tekortvakken heeft meerdere oorzaken