Berichten

Krachtpatsers op hét schoolleiders event

Ga samen met inspirerende sprekers de uitdagingen van de onderwijsarena aan en versterk je leiderschap. Leer knopen doorhakken die jouw school, team en leerlingen ten goede komen. ...

Regiobijeenkomst kennis uit onderzoek in onderwijs

AVS organiseert regelmatig netwerken in de regio om met schoolleiders in gesprek te gaan over actuele onderwerpen. In het voorjaar van 2024 ontmoeten we elkaar rondom de verbinding tussen onderwijsonderzoek en de onderwijspraktijk. AVS wil met schoolleiders in gesprek, met inbreng vanuit het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek en het programma Ontwikkelkracht. Schrijf je vandaag in! ...

Denk mee over herijking sturing funderend onderwijs

Ben jij geïnteresseerd in  dilemma’s rondom sturing, zeggenschap, bekostiging of arbeidsvoorwaardenvorming in het funderend onderwijs? OCW roept schoolleiders op om daar eind januari in regiobijeenkomsten over in gesprek te gaan. Aanleiding is het rapport van het interdepartementale beleidsonderzoek (IBO) ‘Koersen op kwaliteit en kansengelijkheid’ en de manieren om de sturing op onderwijskwaliteit en kansengelijkheid te verbeteren in het funderend onderwijs. AVS is vanuit de...

Hoe behoud jij je leraar?

Schoolleiders spelen een superbelangrijke rol in het behouden van goede medewerkers en het aantrekken van nieuw potentieel. Zijn schoolleiders zich dit voldoende bewust? ResearchNed rapporteert in opdracht van het ministerie van OCW over de vertrekredenen van leraren in het po, vo en mbo. Onvrede over de schoolleider staat in de top 3. AVS ondersteunt schoolleiders door belangenbehartiging, netwerken en opleidingen om hier antwoorden op te vinden. ...

AVS: cruciale rol schoolleider in Onderwijsbegroting

Op woensdag 13 december sluit de inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen over de begrotingsstaten van het ministerie van OCW voor het jaar 2024. AVS heeft haar bijdrage gedeeld met de onderwijswoordvoerders van verschillende fracties. ...

CO2-meters verplicht in alle scholen

Demissionair onderwijsminister Mariëlle Paul laat het Bouwbesluit 2012 aanpassen: ze wil dat straks in alle klaslokalen in het funderend onderwijs CO2-meters hangen! Binnenkort kun je meedoen aan een internetconsultatie over de wijziging van het Bouwbesluit 2012. De beoogde inwerkingtreding is 1 juli 2024. ...

Brugfunctie tussen ouders en school

Vraag subsidie aan tussen 8 januari en 17 februari Het ministerie van OCW stelt in het nieuwe jaar de subsidieregeling Brugfunctionaris open. Besturen kunnen deze subsidie aanvragen voor scholen in het voortgezet onderwijs en specifieke vestigingen in het primair onderwijs. AVS vindt het belangrijk dat schoolleiders regieruimte benutten om kinderen in hun kracht te brengen. Besturen kunnen van 8 januari tot en met 16 februari 2024 subsidie aanvragen. ...

Schoolleiders in gesprek met minister Paul

Op maandag 4 december sprak AVS met demissionair minister Mariëlle Paul. Centraal in het gesprek stond natuurlijk de schoolleider. De zeven aanwezige schoolleiders zoomden in op de strategische positie en cruciale rol die zij hebben. Ook medewerkers van het ministerie van OCW waren aanwezig om mee te praten over wat er nodig is om het vak van schoolleider aantrekkelijker te maken. AVS gelooft erin dat sterke schoolleiders zorgen voor sterke scholen en dus voor kwalitatief goed onderwijs....

Iliass El Hadioui hoofdspreker op AVS Congres 2024

Hoe gaaf… De eerste keynote speaker van het AVS Congres (15 maart 2024 in het NBC in Nieuwegein) is bekend! Het is een man met een missie, die het onderwijs wil verbeteren en ongelijke kansen de wereld uit wil helpen. ...

Praat mee over nieuwe kerndoelen

SLO is op zoek naar schoolleiders, leraren, taal- rekencoördinatoren of intern begeleiders die verder kennis willen maken met de conceptkerndoelen Nederlandse Taal en Rekenen/Wiskunde. Begin 2024 wil het expertisecentrum met jou in gesprek over hoe bruikbaar de conceptkerndoelen in de onderwijspraktijk zijn. En wat ervoor nodig is om de conceptkerndoelen straks te vertalen naar de onderwijspraktijk. AVS ondersteunt dit initiatief. Nu de conceptkerndoelen Nederlandse Taal en...

Opleiding Schoolleider Zij-instroom

Meer informatie

Wijzigingen bekostiging VO gepubliceerd

Elk najaar maakt de onderwijsminister in een aparte regeling de wijziging van diverse regelingen voor het voortgezet onderwijs bekend. Deze wijzigingen hebben te maken met het verlengen van regelingen en het vaststellen van nieuwe subsidieplafonds en bedragen voor het kalenderjaar 2024. ...