Berichten

Masterclass Armoedebeleid

Meer informatie

AVS partner van Expertisepunt digitale geletterdheid

In het najaar van 2023 wordt het Expertisepunt digitale geletterdheid gelanceerd. Het expertisepunt brengt vraag en aanbod rondom digitale geletterdheid voor po, vo, so, mbo en lerarenopleidingen bij elkaar. Het ministerie van OCW heeft Kennisnet en SLO gevraagd om het Expertisepunt op te zetten. AVS is één van de onderwijspartners die betrokken is in de oprichting. Het Expertisepunt helpt scholen om de professionaliteit van leraren en schoolleiders te versterken. Het verbindt partijen...

Breng zorg dichterbij school

Hoe krijgen scholen sneller passende zorg bij ondersteuningsvragen? Hierover was in het voorjaar een motie ingediend door de Kamerleden Kwint en Westerveld. Daarover ging AVS onlangs in gesprek met ambtenaren van het team Passend Onderwijs van het ministerie. Lid van de AVS-commissie Onderwijskwaliteit Huub van der Wal en AVS-beleidsadviseur Lambert van der Ven namen deel aan dit gesprek, waarin zij deze motie verder verkenden. Zo spraken zij over de herkenbaarheid van de motie, ervaringen...

AVS wil af van hapsnapbeleid

Meer structureel geld, geen hapsnapbeleid en een heldere, stevige aanpak van de personeelstekorten in het onderwijs. Het is prachtig dat er in de Rijksbegroting ruim 300 miljoen euro meer geïnvesteerd wordt in onderwijs. Maar met die losse subsidies los je volgens AVS niet de fundamentele problemen op, waarmee Nederland nu te maken heeft. Als je structurele problemen wilt aanpakken, heb je structurele middelen nodig. Klaar! Het leraren- en schoolleiderstekort, de dalende leerprestaties met...

AVS in debat op Prinsjesdag

Een (langjarig) politiek commitment op doelen en aanpak is met een schoolleiderstekort van bijna 14 procent actueler dan ooit. Dé reden voor AVS om aan te sluiten bij het Prinsjesdagdebat in Den Haag. ...

14 november: themabijeenkomst Vitaliteit & Gezondheid

Zet in je agenda! Wil je in je laatste werkzame jaren je fysieke en mentale balans in orde hebben? Geef je dan op voor de themabijeenkomst ‘vitaliteit & gezondheid’ op dinsdagmiddag 14 november, georganiseerd door de AVS-commissie Duurzaam Vitaal in samenwerking met het Vervangingsfonds. In actieve werkvormen, zoals gesprekken met andere deelnemers, krijg je inzicht en inspiratie zodat je weet welke stappen je kunt zetten om fysiek en mentaal gezond te blijven. Je kunt de...

Onderteken het manifest Werkgeluk

Whitepaper AVS: 'werken vanuit visie en talenten' Van 25 t/m 29 september is de Week van het Werkgeluk. AVS roept schoolleiders én bestuurders op het manifest te tekenen op www.weekvanhetwerkgeluk.nl; maak werkgeluk belangrijk! Op woensdag 11 oktober organiseert AVS de masterclass over werkgeluk en onderwijskwaliteit. AVS publiceerde de whitepaper ‘werken vanuit visie en talenten'. ...

AVS tevreden over controversieel verklaarde onderwerpen

In de extra procedurevergadering van de vaste commissie voor OCW is besloten om drie onderwerpen controversieel te verklaren. Deze onderwerpen hebben geen betrekking op het primair onderwijs. AVS is tevreden met deze uitkomst. Onderwerpen die controversieel verklaard zijn, worden tot het aantreden van een nieuw kabinet niet in de Kamer behandeld. Eerder besliste de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid al dat het kinderopvangdossier niet controversieel wordt verklaard. De...

Ontdek Ontwikkel-kracht

Op 1 november informatieve kick-off  Ontwikkelkracht is er voor schoolleiders en leraren in het primair en voortgezet onderwijs die de ontwikkeling van hun leerlingen en hun eigen vakmanschap willen versterken. Daarvoor kunnen scholen aanspraak maken op middelen uit het Nationaal Groeifonds. Op woensdagmiddag 1 november a.s. organiseert Ontwikkelkracht een interactieve en informatieve kick-off waar AVS bij is, als partner van SLO.  Kom jij ook kennismaken met het programma...

Denk mee met vernieuwde kerndoelen

SLO-congres op dinsdag 10 oktober Op dinsdag 10 oktober is het landelijke congres van SLO rondom de actualisatie van de kerndoelen. Schoolleiders PO en VO zijn bij dit congres van harte uitgenodigd om mee te denken over het beproeven van de kerndoelen in de praktijk en het verder uitwerken van de leerlijnen bij de kerndoelen Nederlandse Taal en Rekenen.   Het meewerken aan de actualisatie geeft je als schoolorganisatie een kans om integraal de kwaliteit van je onderwijskundig...

Vragenlijst effecten NP Onderwijs

Hoe gaat het met de uitvoering van het Nationaal Programma Onderwijs op jouw school? Wat gaat goed en wat kan beter? Vul de periodieke vragenlijst van het ministerie van OCW in. Zo is het mogelijk te leren van het programma en bij te sturen indien nodig. Alle schoolleiders in het funderend onderwijs hebben de afgelopen periode daarom een uitnodiging ontvangen om de periodieke vragenlijst over het NP Onderwijs in te vullen. Je kunt de vragenlijst tot half september invullen. Heb je geen...

Webinar Evalueren en borgen NP Onderwijs

Op woensdag 13 september Hoe zorg ik ervoor dat het tussentijds evalueren van interventies goed verloopt? Hoe stel ik zo nodig bij? Wat is mijn rol als schoolleider bij het evalueren en borgen van interventies in het kader van het NP Onderwijs? Dit soort vragen komen aan bod tijdens het webinar ‘evalueren en borgen van het NP Onderwijs’ dat OCW organiseert op woensdagmiddag 13 september om 15.00 uur. Dit webinar is gekoppeld aan de serie kwaliteitskaarten rondom de inzet van NP...