Berichten

AVS steunt advies referentieniveaus

Onderwijsbonden uit overleg

Staking VO gaat door

Tijd dringt voor overleg onderwijsbonden en VO-raad

Meest gestelde vragen financiële positie ABP

Bonden verzenden ultimatum aan VO-raad

Acties VO laatste week oktober

Bonden sommeren VO-Raad

Vakbonden roepen VO-Raad op cao-akkoord aan achterban voor te leggen

Niet langer zelf knokken

CAO VO 2007-2008

Handreikingen en voorlichting WMS