Berichten

De grote, boze school: feit of fictie?

Overstap van groep 8 naar brugklas kan soepeler

Subsidieregeling bevordering internationalisering PO en VO verlengd

Subsidie Sluitende Aanpak

Risico ongeval uitzendkrachten, gedetacheerden en stagiaires groter

5000 extra maatschappelijke stageplaatsen beschikbaar

Twee keer 3,5% loonsverhoging en verlaging werkdruk in het VO

Prijsuitreiking Wedstrijd Nieuwsmakers door Staatssecretaris

Brandbrief over bezuinigingen

Kabinetsreactie commissie onderwijstijd

Leden AOb strijdlustig akkoord met cao vo

Ondernemende schoolleiding leidt tot betere schoolprestaties