Berichten

Tijdelijke subsidieregeling plusvoorzieningen overbelaste jongeren

Alles wat u moet weten over sponsoring

Landelijke conferentie ‘Burgerschap in beeld’

Voortgezet Onderwijs ontspringt de dans

Subsidieregeling ‘plusvoorzieningen’ voor overbelaste jongeren van start

Meer academici voor de klas

Gratis schoolboeken voor leerlingen met dyslexie in het VO

GPL-bedragen per 1 januari 2009 aangepast

Bedragen leerlinggebonden budget voortgezet onderwijs 2009 – 2010 aangepast

Van Bijsterveld maakt subsidieregeling schoolgebouwen VO bekend

Samen Engels leren spreken

Geen knipkaart voor vmbo-leerlingen