Berichten

Wetsvoorstel uitbreiding mogelijkheden leraarschap ingediend

Onderhandelingen CAO-VO van start

Maatschappelijke stage vanaf 2011 op middelbare school

Referentieniveaus taal en rekenen dit jaar ingevoerd

CFI en IB-Groep verder als DUO

Datums verstrekken examenpakketten bekend

Bekostiging Landelijke Commissie Geschillen WMS

Jaarplan 2010 Arbeidsinspectie

Nieuwe ontwikkelingen in hoger beroepszaak btw bij uitlenen van docenten aan CITO

Sjoerd Slagter herbenoemd tot voorzitter VO-raad

Belastingplan 2010: Belangrijkste wijzigingen voor het onderwijs

Regeling beleggen en belenen aangescherpt