Berichten

Subsidieregeling ‘plusvoorzieningen’ voor overbelaste jongeren van start

Meer academici voor de klas

Gratis schoolboeken voor leerlingen met dyslexie in het VO

GPL-bedragen per 1 januari 2009 aangepast

Bedragen leerlinggebonden budget voortgezet onderwijs 2009 – 2010 aangepast

Van Bijsterveld maakt subsidieregeling schoolgebouwen VO bekend

Samen Engels leren spreken

Geen knipkaart voor vmbo-leerlingen

Richtsnoeren persoonsgegevens op internet

Aanvullende bekostiging energiezuinigheid en binnenmileu

Vakantiespreiding zomer 2011 bekend

Wet gelijke behandeling ook voor onderwijs