Berichten

Afspraken rijk en gemeenten over aanpak overbelaste jongeren

Chinees als examenvak op middelbare scholen

Nederlandse taal wordt verankerd in Grondwet

Verkenningen waarborgfonds

Betere kansen voor kinderen

Aantal voortijdig schoolverlaters daalt fors

Inschrijving KvK: vestigingen vóór 14 maart 2010

Besluit Verzuimmelding

Afspraken onderwijskwaliteit Amsterdam gemaakt

Wetsvoorstel uitbreiding mogelijkheden leraarschap ingediend

Onderhandelingen CAO-VO van start

Maatschappelijke stage vanaf 2011 op middelbare school