Berichten

Niet bezuinigen op kennisinvesteringen

Klasse!Actie weer van start

Angst voor hiv op school ongegrond

Leraar van het Jaar 2010

Gratis deelname Intermediair Beste Werkgeversonderzoek non-profit

Selectiemoment po-vo niet uitstellen, wel doorstroom verbeteren

Extra geld voor lerarenbeurs

Regeling regionaal zorgbudget, subsidie verwijzingscommissies VO en reboundvoorzieningen

Nieuwsbrief AVS Voortgezet Onderwijs

2de ronde Stimuleringregeling Krachtig Meesterschap tot 15 maart aan te vragen

Bedragen landelijk gemiddelde personeelslast (GPL) 2010 VO gepubliceerd

Extra geld om schooluitval tegen te gaan