Berichten

GPL-bedragen per 1 januari 2009 aangepast

Bedragen leerlinggebonden budget voortgezet onderwijs 2009 – 2010 aangepast

Van Bijsterveld maakt subsidieregeling schoolgebouwen VO bekend

Richtsnoeren persoonsgegevens op internet

Samen Engels leren spreken

Geen knipkaart voor vmbo-leerlingen

Aanvullende bekostiging energiezuinigheid en binnenmileu

Vakantiespreiding zomer 2011 bekend

Wet gelijke behandeling ook voor onderwijs

Eindelijk duidelijkheid over detachering onderwijspersoneel en btw

Aanpassing bedragen leerlinggebonden budget VO 2008 – 2009

Verhoging pensioenpremies per 1 juli 2009