Berichten

Een pedagogisch leider maakt het verschil

Meld je aan voor de masterclass of de leergang Pedagogisch leiderschap Hoe voer jij als schoolleider pedagogisch leiderschap uit? Hoe reageer je richting leerlingen, ouders en je teamleden bij onverwacht gedrag? Weet jij in elke (onvoorspelbare) situatie hoe je tactvol handelt? Hoor hier alles over tijdens de masterclass Pedagogisch leiderschap op 27 juni. Liever een leergang van zes eendaagsen volgen? Dat kan ook. Deze leergang start op 5 november. ...

Verduurzaming schoolgebouw: vraag subsidie aan

Van 3 juni tot en met 31 oktober 2024 kunnen scholen weer subsidie aanvragen voor de verduurzaming van hun schoolgebouw. Op 15 mei is de aangepaste Subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed (hierna: DUMAVA) gepubliceerd in de Staatscourant. Schoolleiders die met de verduurzaming van hun schoolgebouw aan de slag willen, kunnen hun bestuur alvast aan de mouw trekken! ...

OCW spreekt schoolleiders over herijking sturing

Op 18 april heeft AVS haar reactie op de Kamerbrief over de Herijking sturing in het funderend onderwijs naar de vaste commissie van OCW gestuurd. OCW merkt dat de brief veel heeft losgemaakt onder onderwijsprofessionals. Daarom voeren zij de komende periode een aantal aanvullende gesprekken over hoe de brief bij verschillende actoren binnen het onderwijs is geland. ...

Handreiking voor strategisch personeelsbeleid

Vorige week is de inspiratiebundel Strategisch personeelsbeleid gepubliceerd. De bundel is bedoeld voor school- en teamleiders, bestuurders, leidinggevenden en HR-medewerkers die zich binnen het po, vo of mbo bezighouden of aan de slag willen met strategisch personeelsbeleid. AVS werkte mee aan de totstandkoming van de bundel. ...

Vanaf 1 juli: één VOG voor po en kinderopvang

Vanaf 1 juli 2024 volstaat een VOG-kinderopvang voor werknemers in het primair onderwijs, zonder dat daar een wetswijziging voor nodig is. Deze beslissing, gesteund door brancheorganisaties en bonden, vermindert administratieve rompslomp en kosten voor zowel personeel als werkgevers, zonder de veiligheid in het gedrang te brengen. Dit is vooral handig als je OOP’er ook in de kinderopvang werkt, wat in IKC’s vaak het geval is. ...

Deel je good practice met NRO

AVS vindt het belangrijk dat schoolleiders zich professionaliseren. Daarom hebben we een eigen academie waar schoolleiders zich kunnen voeden met de nieuwste inzichten en werkwijzen in het onderwijs. Een andere manier is het gebruikmaken van kennisdeling. NRO, onze partner waarmee we samenwerken om kennis voor het werkveld te delen, roept nu onderwijsprofessionals op kansrijke interventies aan te leveren. Heb jij een good practice waar je trots op bent? Deel die dan met NRO! ...

Vraag subsidie Ontwikkelkracht aan 

De Subsidieregeling Ontwikkelkracht 2024-2025 is sinds 25 april opengesteld. Het programma Ontwikkelkracht, gefinancierd door het Nationaal Groeifonds, investeert grootschalig in het verbeteren van het lerend vermogen en de kennisinfrastructuur van het funderend onderwijs. ...

Webinar over transitie naar nieuw pensioenstelsel

Onlangs kondigde AVS al zeven informatiebijeenkomsten aan over de transitie naar het nieuwe pensioenstelsel. Er is nu ook de mogelijkheid om op vrijdagmiddag 17 mei een webinar over dit onderwerp te volgen. Na de voorlichting vindt een AVS ledenraadpleging plaats. ...

Denk mee over rol en positie schoolleiders

In klankbordgroep Funderend onderwijs Onze beleidsadviseurs Lianne ter Steeg en Lambert van der Ven zijn regelmatig in overleg om de rol en positie van de schoolleider bij allerlei beleidstafels bij het ministerie van OCW te versterken. Vanuit die samenwerking pleiten wij voor het rechtstreeks betrekken van schoolleiders uit het veld bij overleg over de ontwikkeling van ons onderwijs. Er is nu een kans om op structurele wijze mee te praten over Funderend Onderwijs in een klankbordgroep van...

Vol inspiratie de zomer in?

Volg dan in juni een masterclass bij AVS AVS organiseert sinds dit schooljaar diverse netwerkactiviteiten over inhoudelijke thema’s om schoolleiders met elkaar te verbinden en te groeien in je vak. In juni zijn er nog drie masterclasses die je kunt volgen over: kansengelijkheid, werkdrukvermindering en pedagogisch leiderschap. Wil jij ook sparren met vakgenoten? Geef je dan snel op. ...

Webinar over norm basisondersteuning

Speciaal voor schoolleiders in het po, vo, sbo, en (v)so Wil je meedenken over de invulling van de landelijke norm voor basisondersteuning? Sluit je dan aan bij het webinar speciaal voor schoolleiders uit alle sectoren op donderdag 16 mei van 15.00 tot 17.00 uur. AVS is als stakeholder bij deze ontwikkeling betrokken en vindt het belangrijk dat schoolleiders hun stem laten horen. Ben jij erbij? Jouw stem is van belang! ...

Save the date: AVS-congres 2025

Zet 21 maart in de agenda Het schoolleiderscongres van AVS ligt nu ruim een maand achter ons. AVS kijkt terug op een zeer geslaagd evenement, waarbij we het belang van de schoolleider in de schoolontwikkeling nadrukkelijk op de kaart hebben gezet. We kregen een 8,1 als score, waarbij de sprekers zelfs een 8,6 scoorden! Bijna zeshonderd schoolleiders waren aanwezig in het compleet vernieuwde NBC in Nieuwegein. Volgend jaar vindt ons congres plaats op vrijdag 21 maart 2025. Noteer deze datum...