Berichten

SchoolleidersVO verbindt

Op dinsdag 7 november ging SchoolleidersVO echt van start met haar eerste najaarsevent in het Christelijk Lyceum Veenendaal. Ongeveer honderd schoolleiders waren bij elkaar om verbinding te zoeken rondom de positionering van de schoolleider in het VO. AVS gaat de verbinding met het platform SchoolleidersVO aan en bezocht deze middag. Jeroen van Grunsven en Ronald Schaefer verbonden de programmaonderdelen in de gastvrije thuisbasis van SchoolleiderVO-voorzitter Karin Wouters. Met een keynote...

Subsidie brugfunctionaris

Vanaf januari 2024 kunnen scholen een subsidie aanvragen voor de inzet van een zogenoemde brugfunctionaris. Het kabinet zet hiervoor structurele middelen in, aldus de minister, maar kiest er helaas toch voor om weer het instrument subsidie in te zetten. Voor het primair onderwijs gaat het om € 40,3 miljoen en voor het voortgezet onderwijs om € 11,5 miljoen. ...

mobiel

Landelijke mobieltjesafspraak: AVS sluit aan

AVS en de PO-Raad sluiten zich aan bij de landelijke afspraak die mobiele telefoons en devices uit het klaslokaal weert. Uit een ledenpeiling van beide verenigingen blijkt dat schoolleiders en bestuurders vinden dat ook het basisonderwijs zich achter de afspraak moet scharen.    Op basisscholen zijn binnenkort mobiele telefoons en andere devices niet meer welkom in de klas, tenzij ze educatief worden gebruikt tijdens de les. Het is aan de scholen om te bepalen wat educatief...

Handreiking aanwezigheidsbeleid

Vorig jaar schreven we al over de plannen van de minister om scholen te laten toewerken naar aanwezigheidsbeleid in plaats van verzuimbeleid. Voor scholen die hiermee alvast aan de slag willen, heeft Ingrado een handreiking geschreven en een checklist opgesteld (zie downloads). De handreiking bestaat uit drie delen. Het eerste deel bestaat uit een theoretische onderbouwing van het belang van aanwezigheid van leerlingen op de school. Vervolgens krijg je tips en aanbevelingen om tot een goede...

AVS opent ‘meldpunt’ schoolleiderstekort

In de aanloop naar de verkiezingen lanceert AVS via haar eigen website het Meldpunt schoolleiderstekort. Op deze pagina zijn belangrijke politieke ontwikkelingen te vinden. Leden én niet-leden het schoolleiderstekort op hun school ‘melden’. Het is verbazingwekkend dat onderwijs zo weinig aandacht krijgt in de politiek, terwijl het juist een sector is waar je enorme impact kunt maken. Het legt de cruciale basis voor iets waar de politiek zich wél intensief mee bezighoudt:...

NCO-informatiepunt versterkt onderwijskwaliteit

AVS werkt samen met partners om schoolleiders in positie te brengen. Een belangrijk middel is relevante informatie direct beschikbaar stellen voor schoolleiders. Daarom maken wij afspraken met partners zoals het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO). Er is een nieuw NCO-informatiepunt opgericht, om scholen rechtstreeks te informeren over beschikbare kennis over de onderwijskwaliteit van hun school. Het Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs (NCO) maakt rapportages met betrouwbare...

Doe mee aan TALIS-onderzoek!

Laat je stem horen over de leer- en werkomgeving op school! Het PISA-onderzoek van de OESO is in het onderwijs een bekend fenomeen. Maar wist je dat de OESO ook elke vijf jaar een internationaal onderzoek uitvoert naar de werk- en leeromgeving op scholen? Dat is TALIS: Teaching and Learning International Survey.  Het onderzoek wordt uitgevoerd onder ruim 300.000 leraren en schoolleiders uit 50 landen. Dit najaar start een nieuwe ronde van TALIS. AVS, AOb, CNV Onderwijs, FvOv, het...

Onderwijsdebat: tijd voor structurele oplossingen

Op maandag 30 oktober vond het Onderwijsverkiezingsdebat plaats. Politici van de grootste partijen hebben hun standpunten over de uitdagingen die er liggen voor het onderwijs van nu en de toekomst laten horen. AVS was erbij en neemt politieke statements mee in haar lobby. ...

Gratis toegang tot wetenschap

AVS brengt schoolleiders in positie door hen te ondersteunen in hun vak. Professionaliseringsactiviteiten zetten de schoolleider verder in zijn kracht. Naast het aanbod in onze eigen academie werken we samen met partners aan kennisontwikkeling. NRO is voor AVS een partner in kennisdeling. Tot 1 november 2026 biedt dit Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek gratis toegang tot wetenschappelijke literatuur. De komende drie jaar kunnen onderwijsprofessionals in het po, vo en mbo gratis...

40 miljoen voor zonnepanelen

Er komt een extra subsidiepot van 40 miljoen euro voor de verduurzaming van scholen. Dat is het gevolg van een amendement van Tweede Kamerleden Boucke, Dijk en Kröger, dat werd aangenomen bij de behandeling van de begroting van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor het jaar 2024. Het is nu nog niet bekend wanneer de deadline voor aanvragen is, maar kijk op rijksoverheid.nl of rvo.nl Gemiste kans! Meer dan 4.500 scholen in Nederland beschikken nog niet over zonnepanelen...

LinkedIn-discussie-Midden-Oosten-bw

In gesprek over Midden-Oosten conflict

Het conflict tussen Israël en Hamas in het Midden-Oosten vraagt ook onze aandacht. Dit conflict komt onze scholen binnen. Jij bent als schoolleider in de positie om deze maatschappelijke onrust in en om je school een gepaste, veilige plek te geven. Ga het gesprek aan met kinderen, teamleden en ouders. ...

Deel je ervaringen over toezicht

Sinds augustus is het onderzoekskader 2023 op enkele tekstuele zaken aangepast. AVS hoort graag wat jouw ervaring is met het toezicht, zodat we dit kunnen meenemen bij de evaluatie van de nieuwe standaard basisvaardigheden (OP0) in het voorjaar. AVS sprak de Inspectie begin oktober in het reguliere ringenoverleg.  Deel je ervaring over het toezicht met beleidsadviseur Lambert van der Ven via l.vanderven@avs.nl Tekstuele wijzigingen In de toelichting bij de standaard Zicht op...