Berichten

Regeling bekostiging 2014/2015 bekend

Registratie leerlingen in BRON wijzigt

Lage opkomst verkiezingen Verantwoordingsorgaan ABP

Naast Lerarenbeurs ook promotiebeurs

Onderwijspoort: ‘Problemen zijn regionaal goed op te lossen’

Advies Onderwijsraad: Toegevoegde waarde niet geschikt voor oordeel over kwaliteit school

Krimp: een veelkantig vraagstuk

Fusietoets onderwijs stelt menselijke maat centraal

Scholen bepalen zelf klassengrootte

Wijziging Regeling Lerarenbeurs

Groningen Onderwijsstad 2014/2015

Inspectie wijzigt toezicht